http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท29/09/2023
ผู้เข้าชม5,412,659
เปิดเพจ6,618,675
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวยพอเพียง การเงินคล่องตัว มั่งมีอิสระภาพทางการเงิน ทุกคน ทุกครอบครัว

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ สร้างพระเจดีย์ สร้างเจดีย์

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ สร้างพระเจดีย์ สร้างเจดีย์

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์“ พุทธธรรมเจดีย์ศรีหริภุญชัย ” หมายถึง

เจดีย์ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชา

แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

และองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย

ประดิษฐานบนผืนแผ่นดินแห่งนครหริภุญชัย


วัตถุประสงค์ในการสร้างพุทธธรรมเจดีย์ศรีหริภุญชัย
๑.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

และองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ตลอดจนเป็น

การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ พระวัสสา


๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์


๓.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของพุทธบริษัท

ทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์อันนำไปสู่

ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน


๔.เพื่อเป็นบาทฐานหนุนนำให้ผู้มีส่วนร่วมสร้าง

พุทธธรรมเจดีย์ศรีหริภุญชัยทุกๆ ท่าน

ได้สั่งสมบุญกุศลอันเป็นสัมภาระธรรม

ด้วยหลักสามัคคีธรรม และเพียบพร้อม

ไปด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ

๕.เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล

เพื่อความสุขแก่พุทธบริษัทและมหาชน

ในทิศทั้ง ๔ ตลอดจนสรรพชีวิตในทุกภพภูมิ


๖.เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระธรรม

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการพัฒนาตน

ให้เข้าถึงความเป็นอริยชนตามวิถีพุทธธรรม

อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที

ที่มีต่อพระบรมศาสดาอย่างแท้จริง


เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน

ในนามมูลนิธิสวนพุทธธรรมและ

ร่วมสร้าง “ พุทธธรรมเจดีย์ศรีหริภุญชัย ”

ถวายเป็นพุทธบูชา

ณ สวนพุทธธรรม จังหวัดลำพูน

ต.หนองหนาม อ.เมือง จังหวัดลำพูน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ :
๑. บัญชี “ มูลนิธิสวนพุทธธรรม”
ธ.กรุงไทย 511-0-48851-7 สาขาลำพูน
๒. บัญชี “ โครงการก่อสร้างพุทธธรรมเจดีย์ฯ ”
ธ.กรุงไทย 511-0-77360-2 สาขาลำพูน
🔺สอบถามเพิ่มเติมที่ : 084-9505619, 089-4344326

ที่มา : เฟซพุทธธรรมเจดีย์ศรีหริภุญชัย

12 มิถุนายน 2563


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์

วัดไผ่เหลือง 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงระหว่างเซ็นทรัล-แยกบางพลู

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

จ.นนทบุรี

16/4/2562

16 เมษายน 2562


***********************************


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

ณ วัดป่าบ้านตาด 

จ.อุดรธานี


ผ่านบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาน้ำโสม

ชื่อบัญชี วัดป่านาคำน้อย

เลขที่ 408-859176-0บัญชีร่วมสร้างเจดีย์ธรรมถวายองค์หลวงตามหาบัว

โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

เป็นบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด


ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี

เลขที่ 110-2-33344-4


ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี

เลขที่ 284-7-38388-8


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา

เลขที่ 859-2-23576-1 ไม่เสียค่าโอน9/4/2562

9 เมษายน 2562

ที่มา : สวนแสงธรรม


*************************************ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง

พระมหาเจดีย์มหามงคลสิทธาอาภารัตน

วัดพุทธาราม

หมู่ 10 ตำบลท่าหิน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โทร. 077 531194


ร่วมทำบุญบริจาคโดย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี

ชื่อบัญชี    วัดพุทธาราม

เลขที่บัญชี 446-0-43945-0


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวี

ชื่อบัญชี    วัดพุทธาราม

เลขที่บัญชี 461-5-55387-4ธนาคารกรุงไทย สาขาสวี

ชื่อบัญชี    วัดพุทธาราม

เลขที่บัญชี 823-6-01089-9


"สติ" แนบติดกับ"จิตใจ" จะยืน เดิน นั่ง นอน

ทำอะไรก็ให้กำหนดรู้ในอิริยาบถนั้นๆ

ไม่ปล่อยจิตใจไปตามสัญญาอารมณ์ที่จรเข้ามา

ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน ปฏิบัติตามนี้จะเพิ่มกำลังสติปัญญาได้มาก


น้อมกราบเมตตาธรรมองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

พระเทพวิสุทธิมงคล
วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
3/4/2562

3 เมษายน 2562

ที่มา : วัดพุทธาราม อ.สวี จ.ชุมพร


*************************************ขอเชิญร่วมสร้าง

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา)

เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ

อรหันตธาตุทุกพระองค์ในแผ่นดินสยาม

ร่วมบริจาคได้ที่

วัดป่าภูผาสูง 

อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 081 623 9846-7


16/02/2562

16 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : เฟซบุ๊ควัดป่าภูผาสูง


***********************************


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี

วัดเขาสุกิม

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ร่วมทำบุญก่อสร้าง

เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีรองเมือง

ชื่อบัญชี      วัดเขาสุกิม

บัญชีเลขที่   148-269684-4

ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า

ชื่อบัญชี      วัดเขาสุกิม

เลขที่บัญชี   398-2-39723-8


12/2/2562

12 ก.พ. 2562


*************************************


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จ

เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศึกษาสัมมาปฎิบัติ และบำเพ็ญบุญกุศลแก่พุทธบริษัท

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

3/2/2019

3 ก.พ. 62

3 กุมภาพันธ์ 2562
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ


3/2/2019

3 ก.พ. 62

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : ขอ เชิญ ร่วม ทำ บุญ สร้าง พระ มหา เจดีย์  สร้าง พระ เจดีย์  สร้าง เจดีย์

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view