http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท01/06/2023
ผู้เข้าชม5,237,312
เปิดเพจ6,421,312
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวยพอเพียง การเงินคล่องตัว มั่งมีอิสระภาพทางการเงิน ทุกคน ทุกครอบครัว

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญปี 2564 พันธบัตรดอกเบี้ยสูง, พันธบัตรออกใหม่, คาดการณ์, หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง, หุ้นกู้ออกใหม่

ปี 2564 พันธบัตรดอกเบี้ยสูง, พันธบัตรออกใหม่, คาดการณ์, หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง, หุ้นกู้ออกใหม่

พันธบัตรดอกเบี้ยสูง, พันธบัตรออกใหม่,

หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง, หุ้นกู้ออกใหม่

การลงทุนมีความเสี่ยง

โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้


18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน

เปิดจำหน่าย 22 พ.ย. - 3 ธ.ค.64

รุ่นอายุ   5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.1 % ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 % ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดต่อคน

จำหน่ายพร้อมกันผ่าน

แอปฯ Krungthai NEXT

และ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน

บนวอลเล็ต สบม. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) 
ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท
หรือ
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 4.60% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี
โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของ
งวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.54 ต่อปี การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1: วันที่ 10/11/2021 - 12/11/2021
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL16PA
โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่วงที่ 2: วันที่ 22/11/2021 - 26/11/2021 และ 29/11/2021
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 
เพื่อชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA)อ่านรายละเอียด


Tuesday, October 12, 2021 09:59:13

เครดิต > ThaiBMA 12 October 2021


การเปิดขาย หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ.

ผ่านวอลเล็ตบนแอปฯ เป๋าตัง

ครั้งแรกในเอเซีย

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

เวลา 10.00 น.

Krungthai Care

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี)

Credit > Krunghthai Care on Line App

10/10/2021เครดิต > ThaiMBAข่าวคาดการณ์ออก หุ้นกู้ เดือนกันยายน 2564


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11 - 12 และวันที่ 14 ตุลาคม 2021
โดยมี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 4 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี หมายเหตุ หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2021 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม "คงที่" - หุ้นกู้ชุดที่ 1-4 จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม "คงที่"


อ่านรายละเอียด

Thursday, September 23, 2021 15:43:34

Credit > ThaiBMA

Credit > mgronline


10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) 
ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)
ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (รอประกาศอัตราดอกเบี้ย)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1: วันที่ [10/11/2021 - 12/11/2021]
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL16PA
โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ช่วงที่ 2: วันที่ [22/11/2021 - 26/11/2021 และ 29/11/2021]
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"

อ่านรายละเอียด

Friday, September 3, 2021 09:31:02

เครดิต > ThaiBMA Sept 3, 2021
หุ้นกู้ออกใหม่เดือนกรกฎาคม 2564

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออม ยิ่งได้ ของกระทรวงการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รุ่นอายุ   4 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 1.90 % ต่อปี

สำหรับประชาชนทั่วไป


รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.20 % ต่อปี

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร


วันที่จำหน่าย 12-13 กรกฎาคม พศ 2564 หรือจนกว่าพันธบัตรจะหมด

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงิน


พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออม ยิ่งได้

บนวอลเลต สบม. ผ่าน แอปฯ เป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.8 % ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ลงทุนเริ่มต้น 100 บาท สูงสุด 10 ล้านบาท


ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดจำหน่าย 5-23 ก.ค. 64


27 มิถุนายน 2564

หุ้นกู้ออกใหม่เดือนมีนาคม 25625 มีนาคม 2562*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************


23/2/2562

23 มีนาคม 25621


5/3/2562

5 มีนาคม 2562


********************************************************

********************************************************

********************************************************


5/3/2562

5 มีนาคม 2562


WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI

Tags : ปี  2564  พันธบัตร ดอกเบี้ย สูง  พันธบัตร ออก ใหม่  หุ้นกู้ ดอกเบี้ย สูง  หุ้นกู้ ออก ใหม่  ตุลาคม  2564  2021  October  

view

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view