http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท03/10/2023
ผู้เข้าชม5,422,139
เปิดเพจ6,628,613
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวยพอเพียง การเงินคล่องตัว มั่งมีอิสระภาพทางการเงิน ทุกคน ทุกครอบครัว

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญเชื้อเพลิงชีวภาพ_Cobalt Technologies ประสบความสำเร็จในการสาธิตผลิต bio n-butanol ในปริมาณระดับ 9 พันลิตร _ Cobalt Technologies completes demonstration of bio n-butanol production by using specialized biocatalysts

เชื้อเพลิงชีวภาพ_Cobalt Technologies ประสบความสำเร็จในการสาธิตผลิต bio n-butanol ในปริมาณระดับ 9 พันลิตร _ Cobalt Technologies completes demonstration of bio n-butanol production by using specialized biocatalysts

8 มีนาคม 2555

ข้อมูลการสาธิตการผลิต Bio n-butanol

(The advanced biocatalysts fermentation demonstration)

บริษัท             Cobalt Technologies, 

                    Mountain View, CA, สหรัฐอเมริกา

                    บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีแนวใหม่เพื่อผลิต Bio n-butanol

                    และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (derivatives) ที่มีความได้เปรียบ

                    ด้านต้นทุน (cost effective) เพื่อ แทนที่ (substitute)

                    ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการปิโตรเคมี

 

www.chemwinfo.com       by Khun Phichai

 

การทดลอง     

การหมักหลายครั้ง ด้วย advanced biocatalyst ในถังหมักขนาด 9,000 ลิตร

(multiple fermentation campaigns in a 9,000 liter fermenter)                  

 

สถานที่ทดลอง

NREL integrated Biorefinery Research Facility (IBRF),

National Bioenergy Center Facilities,

Golden, Colorado, USA.

เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการ NREL

- NREL (National Renewable Energy Laboratory )

   * เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐ

      (The U.S. Department of Energy)

   * มีภารกิจในการทุ่มเทเพือสร้างความก้าวหน้าให้กับ

      อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด (cleantech industry)

      และหาทางในการสนับสนุนความพยายามในการสร้าง

      ทุนทางปัญญา (intellectual capital) และ

      เทคโนโลยีสะอาด (clean technology) ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

- สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐ และ บริษัท เช่น

   Cobalt Technologies สามารถมาใช้สถานที่และอุปกรณ์เพื่อ

   * ทำการทดลอง (conduct test trials)

   * พิสูจน์เทคโนโลยี หรือปรับปรุงเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น

     (prove technology or advance technology processes)

- ศูนย์วิจัย IBRF ถุกออกแบบสำหรับกระบวนการหมักในปริมาณสูง และ

  รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในขั้นปลายน้ำ 

  (IBRF is designed for large-scale fermentation and

   downstream processing)

 

www.chemwinfo.com       by Khun Phichai

 

ผลการทดลอง

(Results of the advanced biocatalysts fermentation demonstration)

- ได้ผลว่า

  1. High  sugar conversion

     (the amount of sugar consumed by the bacteria)

  2. High  yields of butanol

     (the amount of butanol produced by the bacteria)

- เป็นการพิสูจน์ว่า ตัวเร่งปฎิกริยาชีวภาพสายพันธุ์ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม

  สามารถทำงานในปริมาณเชิงพาณิชย์ โดยสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร

  (non-food substrates) ไปเป็น renewable n-butanol ได้

  (Validate the ability of Cobalt's Non-GMO biocatalyst to

  perform at commercial scale)

- กระบวนการผลิตของ Cobalt สามารถผลิต renewable n-butanol ได้และมี

  ต้นทุนต่ำกว่า 40-60 % เมื่อเทียบกับ n-butanol ที่ผลิตจากกระบวน

  การปิโตรเคมี ที่ใช้ oxo-alocohol process

  (confirm that Cobalt process to produce renewable butanol 

  40-60 % less expensive than petroleum-based butanol 

  using the traditional oxo-alcohol process )

- การสาธิตที่ประสบความสำเร็จ ช่วยกำจัดความเสี่ยงส่วนใหญ่

  ในการเพิ่มระดับปริมาณการผลิตเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

  (This essentially eliminates the majority of scale-up risk

   associated with commercialization)

- จากผลการสาธิตที่ได้จะทำให้ Cobalt Technologies สามารถเข้าสู่

  การผลิตในปริมาณเชิงพาณิชย์ร่วมกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลายราย

 

www.chemwinfo.com       by Khun Phichai

 

Cobalt Technologies

- ผลิต Bio n-butanol จาก วัตถุดิบหลากหลายชนิดที่ไม่ใช่พืชอาหาร

  (diverse non-food feedstocks)

- เทคโนโลยีของบริษัท เป็นแบบต่อเนื่อง (continuous basis)

  แต่ในการสาธิตการหมักครั้งนี้ ใช้กระบวนหมักเป็นครั้ง หรือแบบแบทซ์ (batch processes) 

  แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีว่าสามารถปรับเข้ากับความต้องการ

  ของลูกค้าและหุ้นส่วนได้

- ผลิตภัณฑ์ Bio n-butanol ที่ผลิตได้ จะถูกนำไปส่งให้ลูกค้าเพื่อทดสอบและรับรอง

  (product certification) การรับรองจากลูกค้าจะช่วยให้ Cobalt Technologies

   สามารถทำตลาด renewable n-butanol ได้ในกลุ่มสินค้าเคมี

   เช่น สี  ตัวทำละลาย หรือ พลาสติกส์

 

เกี่ยวกับ n-Butanol

- เป็นสารเคมีที่มีการใช้มากใน สี แลคเกอร์ สารเคลือบผิว (coatings)

- ขนาดตลาดโลกต่อปี มีมูลค่าสูงกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

   (global market of over US $ 5 billion)

 

www.chemwinfo.com       by Khun Phichai

 

    

Tags : Cobalt Technologies ประสบความสำเร็จในการสาธิตผลิต bio n-butanol ในปริมาณระดับ 9 พันลิตร _ Cobalt Technologies completes demonstration of bio n-butanol production by using specialized biocatalysts

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view