http://www.chemwinfo.com

หน้าแรก HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทผู้ขายสารเคมี CHEMICAL SELLERS

ทำดีเพื่อสังคม CSR

ติดต่อเรา CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท20/01/2018
ผู้เข้าชม1,198,664
เปิดเพจ1,431,484
สินค้าทั้งหมด12

ประกันภัย Insurances

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ในประเทศไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ในต่างประเทศ News Released chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels Green fuels companies

ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

พลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

โรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


วินิไทย และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ 355 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2560, โดย เคมวินโฟ

วินิไทย และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ 355 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2560, โดย เคมวินโฟ

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


เกี่ยวกับ วีนิไทย

รายละเอียด

ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ 355 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจํานวน 267 ล้านบาท

โดยมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง

* มาจากเสถียรภาพในกระบวนการผลิต ประกอบ กับ

* ส่วนต่างระหว่างราคาขายผลิตภัณฑ์กับต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

   แม้ว่ากิจการจะมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ของ

   เอสบีที เพิ่มเติมในไตรมาสนี้ก็ตาม

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,810 ล้านบาท

ซึ่งเป็นรายได้จากการขาย 4,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เป็นจํานวน 1,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.0 สาเหตุหลักจาก

* ราคาขายเฉลี่ยของทุกผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

   ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์พีวีซี โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดริน อันเนื่องมาจาก

   แนวโน้มราคาตลาดที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการส่งออกจากประเทศจีนที่ลดลง

* นอกจากนี้ปริมาณการขายของทุกผลิตภัณฑ์ยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีเหตุการณ์

   การจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องในเดือนกรกฎาคม ปีก่อน และ

* ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการที่มากขึ้น

   จากประเทศจีน ประเทศไต้หวันและลูกค้าหลัก สองรายจากประเทศอินเดีย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ของ

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) งวด 9 เดือน 2560

มีกำไร 1,509,082 ล้านบาท


อ่านผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน 2560


อ่านข่าววิเคราะห์เพิ่มเติม


ที่มา

www.set.or.th

www.vinythai.co.thWWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : วินิไทย  และ  บริษัทย่อย  กําไร  กำไรสุทธิ  355 ล้านบาท  ไตรมาส 3  2560  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view