http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท23/03/2019
ผู้เข้าชม1,593,877
เปิดเพจ1,993,985
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์, โดย เคมวินโฟ

ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์, โดย เคมวินโฟ

31 มกราคม 2561


เกี่ยวกับ ปตท. สผ.

อ่านจดหมายข่าว ปตท.สผ.


รายละเอียด

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ปตท.สผ. และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้ลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน

(Agreement for the Assignment and Transfer)

เพื่อเข้าซื้อ

สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช จาก

* บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด และ

* บริษัท ไทยเอนเนอร์จี จำกัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเชลล์ (Shell) และเป็นผู้ร่วมทุนในปัจจุบัน

ด้วยมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.)

โดยจะส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.6667


ซึ่งการเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา

โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561


หลังจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนครั้งนี้

จะทำให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมของ ปตท.สผ.

เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

แหล่งบงกช เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทย ประกอบด้วย

แปลงบี 15 แปลงบี 16 แปลงบี 17 และแปลงจี 12/48 โดย

* ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ และมี

* บริษัท โททาล ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมัน ชั้นนำจากฝรั่งเศสเป็นผู้ร่วมทุน

   ในสัดส่วนร้อยละ 33.3333


ปัจจุบันมีปริมาณการขาย

* ก๊าซธรรมชาติประมาณ 860 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ

* คอนเดนเสทประมาณ  26,000 บาร์เรลต่อวัน

โดยเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ

ช่วยทดแทนการนำเข้า และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ

ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการบงกช

คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศ 

แหล่งบงกชยังเป็น

แหล่งก๊าซฯ แห่งแรกที่บริษัทคนไทยเป็นผู้ดำเนินการ

โดยกำลังจะครบรอบการผลิต 25 ปีในเดือนกรกฎาคมนี้

ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมบริษัทน้ำมันนานาชาตินายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.

“การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบงกชเป็นไปตาม

 แผนยุทธศาสตร์การเติบโต ของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญกับ

 การแสวงหาสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือที่กำลังเริ่มผลิต

 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

 ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียม ปริมาณสำรองปิโตรเลียม

 และกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้ทันที


“ปตท.สผ. มุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูล

 เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในโครงการบงกชต่อ

 หลังสัมปทานหมดอายุในปี 2565 และ 2566

 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตให้กับประเทศไทยต่อไป”


อ่านข่าวเพิ่มเติม


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587             
กมลวรรณ จินตรัตน์    โทร. 02-537 4381
นลิน วิบูลย์ชาติ         โทร. 02 537 4834     
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com


WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : ปตท.สผ.  และ  บริษัท ปตท. สผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  สัญญา การ โอนสิทธิ สัมปทาน Agreement  for  the  Assignment  and  Transfer เพื่อ เข้าซื้อ  สัดส่วน การลงทุน ร้อยละ  22.2222   participation  โครงการ บงกช  บริษัท  เชลล์  อินทีเกรทเต็ด  แก๊ส  ไทยแลนด

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view