http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท23/03/2019
ผู้เข้าชม1,593,804
เปิดเพจ1,993,912
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศิลาฤกษ์ 3 โครงการ ปิโตรเคมีสมรรถนะสูง มูลค่าร่วม 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง โดย เคมวินโฟ

พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศิลาฤกษ์ 3 โครงการ ปิโตรเคมีสมรรถนะสูง มูลค่าร่วม 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง โดย เคมวินโฟ

27 มีนาคม 2561


เกี่ยวกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล


รายละเอียด

๑.โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ 

   (ORP: Olefins Reconfiguration Project)

๒.โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project)  และ

๓.โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project)

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC 

ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศิลาฤกษ์ 3 โครงการปิโตรเคมีสมรรถนะสูง

ร่วม 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ดร. ศิริ  จิระพงษ์พันธ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ PTTGC

และหัวหน้าทีมภาคเอกชน

คณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC CEO 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

โครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

ซึ่งเป็นโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง

ประกอบด้วย

๑.โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ 

   (ORP: Olefins Reconfiguration Project)

๒.โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project)  และ

๓.โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project)    


โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ PTTGC สาขา 2  

(โรงโอเลฟินส์ I-1) จังหวัดระยองดร.ศิริ  จิระพงษ์พันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

“การดำเนินโครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในพื้นที่ EEC 

 ของ PTTGC ร่วมกับ นักลงทุน พันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนี้

 จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สร้างโอกาสการจ้างงาน

 พร้อมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

 เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน”  


คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการ PTTGC

“EEC  ได้รับการเห็นชอบและกำลังอยู่ระหว่างการออกเป็นกฎหมาย

 และถูกกำหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0     

 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาและเดินหน้าตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการลงทุนขนาดใหญ่

 จะได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเป็นธรรม” 


คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  

CEO PTTGC

“วันนี้ PTTGC พร้อมที่จะลงทุนเดินหน้าโครงการปิโตรเคมี 3 โครงการ

  มูลค่าราว 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC   ที่นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ

  เป็นประตูสู่ทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา

  ถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก”   อ่านข่าวเพิ่มเติมWWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  PTTGC  วางศิลาฤกษ์  3  โครงการ  ปิโตรเคมีสมรรถนะสูง ORP  Olefins  Reconfiguration  Project โครงการ ผลิต สาร โพรพิลีน ออกไซด์  Propylene  Oxide  Project โครงการ ผลิต สาร โพลีออลส์  Polyols  Project  มูลค่า ราว  70000  ล้าน บาท  ใน 

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view