http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท26/05/2019
ผู้เข้าชม1,655,662
เปิดเพจ2,083,738
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ
Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


ไทยออยล์ เตรียมลงทุนโครงการ CFP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และขยายกำลังการกลั่นน้ามัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน โดย เคมวินโฟ

ไทยออยล์ เตรียมลงทุนโครงการ CFP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และขยายกำลังการกลั่นน้ามัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน โดย เคมวินโฟ

29 มิถุนายน 2561


เกี่ยวกับ ไทยออยล์


นายอธิคม เติบศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายละเอียดด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คร้ังที่6/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ

ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP)

(“โครงการ CFP”) ซึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ของบริษัท 


โครงการ CFP จะประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันดิบชนิดเบา

ที่บริษัท กลั่นอยู่ในปัจจุบัน  ทำให้สามารถ ลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบลง


ได้นอกจากนี้จะมีการติดตั้งหน่วยกลั่นที่สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

น้ามันหนักที่มีมูลค่าต่ำ และกำมะถันสูง

ได้แก่ น้ำมันเตาและยางมะตอย

ให้เป็นผลิตภัณฑ์  น้ำมันชนิดเบากำมะถันต่ำ ตามมาตรฐานยโูร 5

ที่มีคุณค่าสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก ขึ่้น

ได้แก่ น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล

ทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เพิ่มสูงขึ้นน เป็นการตอบสนองและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

และการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศ


ซึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าว บริษัทจะทำการ

ก่อสร้างหน่วย กลั่นน้ำมันดิบใหม่ที่มีขนาดกำลังการกลั่นสูงทดแทน

หน่วยกลั่นเดิม ส่งผลให้กำลังการกลั่นน้ามันดิบเพิ่มขึ้น

จากเดิมที่ 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน

ก่อให้เกิดการ ประหยัดด้านขนาด (Economies of scale) ส่งผลให้บริษัทฯ

สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมในอนาคต

และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลงังานให้กับประเทศบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการ CFP

จะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย

มีประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง 151 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยจะใช้เวลาในการลงทุนและ พัฒนาโครงการ CFP ประมาณ 4-5 ปี

ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ

พร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2566อ่านข่าวเพิ่มเติม


Source : www.set.or.th,

             www.thaioilgroup.comWWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : ไทยออยล์  เตรียม ลงทุน โครงการ  CFP  เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การแข่งขัน  ด้วย การปรับปรุง ประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต  และ ขยาย กำลัง การกลั่น น้ามัน  เป็น  400 000 บาร์เรล ต่อ วัน  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view