http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท26/05/2019
ผู้เข้าชม1,655,700
เปิดเพจ2,083,776
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ
Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 765 ล้านบาท ,โดย เคมวินโฟ

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 765 ล้านบาท ,โดย เคมวินโฟ

7 สิงหาคม  2561


เกี่ยวกับ  สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ SGPบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจี

ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก. ดำเนินธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ

ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย,

และประเทศเวียดนาม.


ข้อมูลตลาดก๊าซแอลพีจีของประเทศไทย

6 เดือนแรกของปี 2561 ตลาดก๊าซแอลพีจีมีขนาด 2.01 ล้านตัน ตลาดลดลง 2.7%

จำแนกออกเป็น

การใช้ก๊าซแอลพีจีเพื่อการหุงต้ม   1.07 ล้านตัน หรือ 53.6%

การใช้ก๊าซแอลพีจีในรถยนต์        0.60 ล้านตัน หรือ 29.8 %

การใช้ก๊าซแอลพีจีในอุตสาหกรรม  0.33 ล้านตัน หรือ 16.6%ข้อมูลตลาดก๊าซแอลพีจีของประเทศไทย

ปี 2561 ( 6เดือนแรก) 2,010,000 ตัน

ปี 2560  4,108,000 ตัน

ปี 2559  4,177,000 ตัน

ปี 2559  4,409,000 ตัน


ในประเทศไทย, กลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

ภายใต้แบรนด์ “"สยามแก๊ส"” และต้อง “ยูนิคแก๊ส”

ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม คือ

ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม, มีระบบการขนส่งสินค้า

ไปยังผู้ใช้ทั้งทางบกและทางน้ำ, รวมถึงโรงงานผลิตถังก๊าซแอลพีจี

ส่งผลให้กลุ่มสยามแก๊สดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร.


ในต่างประเทศ, ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งก๊าซแอลพีจี

ภายใต้แบรนด์ “SGGAS”, “SINGGAS”, และต้อง “MYGAZ”.

รายละเอียด


บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

มีผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุนายน 2561

โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวนเงิน 765.71ล้านบาท

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวนเงิน 66.07 ล้านบาท

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน เงิน 831.78ล้านบาท หรือร้อยละ1,258.94


อ่านข่าวเพิ่มเติม


ราคาก๊าซ LPG ใน ตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี

โดยราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกโดยรวมสำหรับ

งวดสามเดือน ของไตรมาสที่ 2 ของปี 2561และงวดเดียวกันของปี 2560

มีราคาเฉลี่ยประมาณ 512 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

และ 412 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ตามลำดับ


ราคาก๊าซแอลพีจี Saudi Aramco

ราคาก๊าซโพรเพน และ บิวเทน Saudi Aramco CP (เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ระหว่างเดือนมกราคม 2018-เดือนกันยายน 2018

                ก๊าซโพรเพน       ก๊าซบิวเทน

ม.ค. 2018    590                570

ก.พ. 2018    525                505

มี.ค. 2018    480                465

เม.ย. 2018   475                470

พ.ค. 2018    500                505

มิ.ย. 2018    560                560  

ก.ค. 2018    555                570

ส.ค. 2018    580                595

ก.ย. 2018    600                635
ดูรายละเอียดการนำเสนอ


ขอขอบคุณ www.set.or.th,

              www.siamgas.com


WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : สยาม แก๊ส  แอนด์  ปิโตร เคมี คัลส์  มี กำไร สุทธิ ใน ไตรมาส  2  ปี  2561  จำนวน  765  ล้าน บาท   โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view