http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท26/05/2019
ผู้เข้าชม1,655,751
เปิดเพจ2,083,827
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ
Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


เคมีแมน มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกปี 2561 เท่ากับ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% เมือเทียบกับปีก่อน, โดย เคมวินโฟ

เคมีแมน มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกปี 2561 เท่ากับ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% เมือเทียบกับปีก่อน, โดย เคมวินโฟ

8 สิงหาคม  2561


เกี่ยวกับ เคมีแมนนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


รายละเอียด


สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เทียบกับไตรมาสที่1 ปี 2561

เคมีแมน มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 58 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 20.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.74 จากไตรมาสก่อน

สาเหตุหลักมาจาก

การเพิ่มขึ้นของปริมาณและราคาขายเฉลี่ยจากการส่งออก

ซึ่งได้รับ ปัจจัยบวกจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ


สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกับงวด 6 เดือนแรก ปี 2560

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบรวม เพิ่มขึ้น 22.20ล้านบาท หรือร้อยละ 30.39

จากงวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณส่งออก

เนื่องจากมีการทำสัญญาขายระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และมีต้นทุนที่ต่ำลงจากเตาเผำปูนควิกไลม์ (KK6)


เคมีแมนมีรายได้จากการขายสำหรับไตรมาส ที่ 2 ปี 2561 เท่ากับ 647.10 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 132.62ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.78


เหตุการณ์สำคัญ งวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ของเคมีแมน

บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ

เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่21 มีนาคม 2561


บริษัทมีการขยายฐานการผลิตในประเทศ โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมา

เตาเผาปูนควิกไลม์(KK6) ที่โรงงานแก่งคอยได้เริ่ม ดำเนินการเชิงพาณิชย์

มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 109,500 ตันต่อปีและ


ไตรมาสที่ 2ได้เริ่มก่อสร้าง เตาเผาปูนควิกไลม์ (KK4) ที่โรงงานแก่งคอย

ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 73,000 ตันต่อปี


นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายการลงทุนไป ต่างประเทศ

โดยจัดตั้งบริษัทร่วมค้า 2 บริษัทกับผู้ร่วมทุนในประเทศอินเดีย 2 ราย

เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้นำใน อุตสำหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม


ขอขอบคุณ www.set.or.th,

              www.chememan.co.th


WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : เคมีแมน  มี กำไร สุทธิ ครึ่ง ปี แรก ปี  2561  เท่า กับ  95  ล้าน บาท  เพิ่ม ขึ้น  31%  เมือ เทียบ กับ ปี ก่อน  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view