http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท19/08/2019
ผู้เข้าชม1,765,324
เปิดเพจ2,230,438
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ
Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


AGC เริ่มต้นศึกษาแผนการขยายกำลังการผลิตโซดาไฟ วีซีเอ็ม และพีวีซี ของบมจ.วีนิไทย, โดย เคมวินโฟ

AGC เริ่มต้นศึกษาแผนการขยายกำลังการผลิตโซดาไฟ วีซีเอ็ม และพีวีซี ของบมจ.วีนิไทย, โดย เคมวินโฟ

18 กันยายน 2561

18 September 2018


ABOUT AGC

Takuya Shimamura 
Representative Director, President and CEO


ABOUT VINYTHAI


รายละเอียดของข่าว

AGC เริ่มต้นศึกษาการขยายกำลังการผลิตของ บมจ.วีนิไทย

ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AGC ในประเทศไทย โดยศึกษาการขยายกำลังการผลิต

โซดาไฟ เป็น 590,000 ตันต่อปี จากเดิม 370,000 ตันต่อปี

วีซีเอ็ม   เป็น 830,000 ตันต่อปี จากเดิม 400,000 ตันต่อปี

พีวีซี เรซิน เป็น 860,000 ตันต่อปี จากเดิม 300,000 ตันต่อปี


AGC จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก

การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(EHIA) สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต

เพื่อใช้ในการพิจาณาตัดสินใจการลงทุน


ในอาเซียน AGC ดำเนินธุรกิจคลอร์อัลคาไล

ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม


สำหรับประเทศไทย ในปี 2560 ที่ผ่านมา AGC ได้ซื้อ บมจ.วีนิไทย

จากกลุ่มโซลเวย์ ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมาก

AGC กำลังคิดหามาตรการที่จะช่วยให้ บมจ.วีนิไทย

และบริษัทของกลุ่ม AGC ทีอยู่ใกล้เคียง คือ

ACG Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.

(บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด)

ทำประโยชน์ร่วมกันได้เพิ่มขึ้น เช่น

การวางท่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัททั้งสองเพื่อใช้

คลอรีนทีผลิตได้จากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส

ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบ


อ่านข่าวเพิ่มเติมหมายเหตุ 

* ธุรกิจคลอร์อัลคาไล เป็นธุรกิจที่ผลิตและจำหน่าย

   โซดาไฟ คลอรีนเหลว กรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น


กระบวนการอิเลคโตรไลซิส 

Applications[edit]..from WikipediA

About five percent of hydrogen gas produced worldwide is created by electrolysis.

The majority of this hydrogen produced through electrolysis

is a side product in the production of chlorine and caustic soda.

This is a prime example of a competing side reaction.

2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH

The electrolysis of brine, a water/sodium chloride mixture,

is only half the electrolysis of water

since the chloride ions are oxidized to chlorine 

rather than water being oxidized to oxygen.

Thermodynamically, this would not be expected since the oxidation potential of the chloride ion

is less than that of water, but the rate of the chloride reaction is much greater

than that of water, causing it to predominate.

The hydrogen produced from this process is either burned (converting it back to water),

used for the production of specialty chemicals, or various other small-scale applications.

Water electrolysis is also used to generate oxygen for the International Space Station.[17][18]

Hydrogen may later be used in a fuel cell

as a storage method of energy and water.[19]DETAILS

AGC, a world-leading manufacturer of glass,

chemicals and high-tech materials,

has begun evaluation of expansion

of the production capacity

of its Thailand-based group company Vinythai PCL

as part of its initiative

to expand its chlor-alkali business in Southeast Asia,

and has begun procedures to apply to

the area’s environmental authorities

for an environment and health impact assessment.


The annual production capacity after this expansion,

which will be used as the basis for this assessment,

has been put at

590,000 tons of caustic soda (currently: 370,000 tons),

830,000 tons of vinyl chloride monomer (VCM)

(currently: 400,000 tons), and

860,000 tons of polyvinyl chloride (PVC)

(currently: 300,000 tones).


AGC plans to continue evaluation of this expansion

and, based on the findings of the environment

and health impact assessment, come to a final decision.


In Southeast Asia, AGC conducts chlor-alkali business in Indonesia, Thailand, and Vietnam.

In Thailand, AGC acquired Vinythai PCL in 2017,

significantly expanding its business infrastructure.


AGC is currently undertaking measures toward integrating

the business with the nearby AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.

to increase the synergy of the two companies,

such as plans to lay pipe between the two companies

to share chlorine produced from electrolysis,

thereby allowing for flexibility with raw materials.

Under the management policy AGC plus,
the AGC Group has set a priority on
the expansion of its chlor-alkali business in Southeast Asia.
In the near future, the Group will continue to study
the possibilities for further capacity/competitiveness enhancement
and contribute to the region’s economic development.READ MORE


Media inquiries

Kazumi Tamaki,

General Manager,

Corporate Communications and Investor Relations Division

Contact:

Yuki Kitano

TEL: +81-3-3218-5603

E-mail: info-pr@agc.com


WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI

Tags : AGC  เริ่ม ต้น ศึกษา แผน การ ขยาย กำลัง การ ผลิต โซดาไฟ  วีซีเอ็ม  และ พีวีซี เรซิน  ของ บมจ. วีนิไทย  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view