http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท03/08/2020
ผู้เข้าชม2,180,316
เปิดเพจ2,795,862
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ


Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิไตรมาสที 3/2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน , โดย เคมวินโฟ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิไตรมาสที 3/2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน , โดย เคมวินโฟ

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เกี่ยวกับ ยูบิส (เอเซีย)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540

เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องโลหะ และฝาจุกขวด

ในการบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

และรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต่างกัน

และสามารถประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

โดยกลุ่ม ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการโรงงานผลิตกระป๋องโลหะ

เพื่อบรรจุอาหารกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องสเปรย์ และ กระป๋องทั่วไป


รายละเอียด

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

แจ้งผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ของบริษัทและบริษัทย่อยโดย


กำไรสุทธิ

บริษัทมีผลกําไรสุทธิไตรมาสที่ 3/2561 จํานวน 32.7 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็น จํานวนเงิน 13.6 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.6 (กําไรสุทธิไตรมาสที่ 3/2560 จํานวน 19.1ล้าน)


รายได้

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 249.4 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจํานวนเงิน 63.5 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 34.2

(โดยแบ่งเป็นขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และ

  ขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 44)


กำไรขั้นต้น 35.7 %

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั้นต้น 89.1 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจํานวน 26.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.1

โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 35.7

(ไตรมาสที่ 3/2560 อัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 33.5)

กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการจัดการความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ดี

อีกทั้งในไตรมาสนี้มีการผลิตและขายมากขึ้นทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง


แผนกลยุทธ์ไตรมาส 4

บริษัทฯ ยังคงเน้นการทําตลาดในประเทศ

และรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้ได้ดังเช่น 3 ไตรมาสที่ผ่านมา

ส่วนตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลการผลิตกระป๋อง

สําหรับเทศกาลต่างๆที่จะ มาถึงจําเป็นต้องติดตามสถานการณ์

และเร่งการรับคําสั่งซื้อและส่งมอบให้ทันกําหนดอ่านข่าวเพิ่มเติม


ขอขอบคุณ : www.set.or.th ,


WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : บริษัท  ยูบิส  (เอเชีย)  จํากัด  (มหาชน)  มี ผล กําไร สุทธิ ไตรมาส ที  3/2561  เติบโต ขึ้น ร้อยละ  72  เมื่อ เทียบ กับ ช่วงเดียว กัน ของ ปี ก่อน   โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view