http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท19/01/2019
ผู้เข้าชม1,527,462
เปิดเพจ1,908,634
สินค้าทั้งหมด12

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from THAI Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน กฐิน ผ้าป่า มูลนิธิ กาชาด

ทรงพระเจริญ

Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


WACKER to expand its production capacities for silicone rubber worldwide, by chemwinfo

WACKER to expand its production capacities for silicone rubber worldwide, by chemwinfo

18 December 2018


ABOUT WACKER


VIEW WACKER SILICONES BROCHURE
ABOUT SILICONE RUBBER

Silicone rubber consists essentially of

silicone polymers and fillers.


They are crosslinked with suitable reactants

to produce three-dimensional structures

that convert the fluid or ductile rubber compound

into an elastic rubber.


Silicone rubber is flexible at low temperatures

and resistant to heat and aging (UV, ozone and radiation),

is easy to process and has good mechanical properties

that remain unchanged over a wide temperature range.


Silicone elastomers are used in areas

such as automotive and mechanical engineering,

electronics and electrics, textiles, baby articles,

toys, household appliances and sports articles,

as well as in the construction industry.


The WACKER silicone rubber portfolio

comprises around 1,000 products.


SILICONE RUBBER

Product Grades

Silicone rubbers consist of long-chain polysiloxanes and various fillers,

such as pyrogenic silica.

They can be converted into silicone elastomers by vulcanization.

They are classified according to the curing method, the viscosity of the base polymer,

and whether they cure at high or room temperature:


Solid silicone rubber (HTV) –

High-Temperature Vulcanizing Silicone Rubbers

Standard delivery form of solid silicone rubber

Solid silicone rubbers are cured at elevated temperature,

either by means of organic peroxides or with platinum catalyst.

The cured rubber is compounded with reinforcing fillers to give it its mechanical strength.

The preferred fillers are pyrogenic silicas with BET surface areas >100 m2/g.

It is also possible to add precipitated silicas, inactive fillers (quartz, diatomaceous earths)

or specific carbon black grades.

Thanks to their outstanding properties, HTV silicone rubbers

have a whole host of applications. This includes

a wide range of service temperatures

(-50 to +200°C, or even -90 to +300°C for special formulations),

no known physical or physiological harmful effects, and excellent aging resistance.

High-temperature vulcanizing silicone rubbers are suitable

for a wide variety of application areas

– in the automotive industry, electrical and electronics applications,

the transmission and distribution industry, the construction sector,

mechanical and process engineering, and in the fields of food,

health care and the medical sector.Liquid silicone rubber (LSR) –

High-temperature-vulcanizing silicone rubbers

Standard form of delivery of liquid silicone rubber A and B components

Liquid silicone rubbers are also members of the group of high-temperature-vulcanizing rubbers.

Their consistency and curing mechanism imbue them with outstanding processing advantages.

Liquid silicone rubbers are characterized by a low viscosity compared

to solid silicone rubbers (HTV).

Liquid silicone rubbers are pumpable two-part compounds that are delivered ready to use.

They are vulcanized by addition curing.

Component A contains a Pt catalyst and

component B a SiH-functional polysiloxane as curing agent.

Compared to peroxide curing, liquid silicone rubbers do not release any curing byproducts.

Liquid silicone rubbers offer a wide range of applications,

from the automotive industry, mechanical and process engineering,

through electrical applications, the transmission and distribution industry,

through to construction, foods, health care and the medical sector.

For automotive applications, in particular, we offer fluorinated liquid silicone rubbers

that are characterized by particularly high stability towards gasoline and engine and gear oils.

2-Part Silicone Rubber (RTV-2)

RTV-2 silicones are used, for example as mold-making materials.

RTV-2 silicone rubbers are two-part pourable, spreadable or kneadable compositions

that vulcanize when the curing agent component is added

and form highly elastic silicone rubber.

They are cured at room temperature (RTV = room-temperature vulcanizing).

There are two ways of vulcanizing them:

In condensation-curing, an organotin catalyst is usually used;

alcohol is produced as a byproduct. Addition curing, on the other hand,

uses a platinum catalyst and does not produce byproducts.

Special silicone rubber grades can be flash vulcanized using UV light.

The vulcanization time can be controlled by adjusting the UV intensity and exposure time.

Most cured RTV-2 sillcone rubbers retain their full elasticity up to 200°C.

Some products can even be briefly heated to 300°C.

At low temperatures, they retain their flexibility down to -50°C, or even to -100°C

in the case of special grades.

By choosing particularly slow-acting Pt catalysts, WACKER also offers you

a range of premixed one-part systems with a long shelf life,

which only vulcanize at elevated temperature.

Based on the polymer structure, which is analogous to addition-curing RTV-2 silicone rubber grades,

this group, too, is classified as RTV-2.

The thermal conductivity of RTV-2 silicone rubber generally allows them

to be used for insulating electrical power equipment without causing overheating.

The most useful electrical properties are the insulation resistance, breakdown resistance

and dissipation factor.

The gas permeability of RTV-2 silicone rubbers is around ten times higher than

that of natural rubber at room temperature. Another feature that is advantageous

in many applications is the excellent release property of the cured rubber surfaces

towards organic and inorganic materials.

The extensive portfolio of RTV-2 silicone rubber products allows cured rubbers

to be produced with extremely versatile, highly specialized properties.

This results in a versatile, successful solution portfolio for individual problems

in diverse industrial areas, such as moldmaking, electronics and optoelectronics,

household appliances, mechanical engineering and industrial process engineering,

health care applications and solar/photovoltaicsSilicone Rubber (RTV-1)

Room-temperature vulcanizing silicone rubbers are used, for example as adhesives and sealants.

RTV-1 silicone rubbers are one-part, ready-to-use RTV systems.

They consist of polydimethylsiloxane, curing agent, fillers and additives.

After application, they are crosslinked by contact with atmospheric moisture

releasing byproducts in the process.

Crosslinking starts with the formation of a skin on the surface of the applied silicone rubber

and gradually progresses into the interior of the compound.

Depending on the nature of the crosslinker, a small amount of

an amine, acetic acid or a neutral compound, such as alcohol, is released during vulcanization.

Thanks to their outstanding properties,

RTV-1 silicone rubbers solve a wide variety of sealing, bonding and coating problems.

Their outstanding weathering and aging resistance

is the result of their special chemical properties.

RTV-1 silicone rubbers are ideal for almost all sealing, bonding and coating applications.

This material has a similarly wide range of applications in different industries,

such as automotive, construction, household appliances, electrical and electronics,

health care, medical and textile.

Silicone Gels

Silicone gels cure to form very soft vulcanizates.

Silicone gels are a special group of RTV-2 silicone rubbers that are characterized

by particularly low crosslinking density.

They produce very soft vulcanizates below the Shore A hardness range.

Silicone gels are often used as damping materials in medical applications

or as encapsulation compound in electrical and electronic applications.

Their benefit is that, under temperature fluctuations, they exert only minimal stress

on the encapsulated components.

Silicone gels are always addition-curing silicone rubber grades.

Silicone gels are suitable for various industrial applications,

such as in the automotive field, in the transmission and distribution industry

and in health care and medicine.

For the automotive industry, in particular,

we offer low-temperature gels and fluorinated materials.DETAILS

WACKER is increasing its global production capacities

for silicone rubber.


With expansion measures at several sites,

WACKER plans to gradually raise its capacities

by a total of 40,000 metric tons per year by 2021.


Approximately €100 million has been earmarked

for this capacity expansion. With these measures,

WACKER is responding to the high demand

for silicone rubber in key sectors such as

the automotive, electronics and medical industries.


These investments are part of the

WACKER SILICONES division’s strategy

of further expanding its portfolio of specialties.


With capacity expansions in the midstream production steps

and downstream production, WACKER will significantly

improve the silicone-rubber availability

and related service for its customers in the near future.


Standard delivery form of solid silicone rubber


All solid silicone rubber product groups

will benefit from these expansion measures.


In April of this year, WACKER already brought

a new production site for silicone sealants

and thermally conductive silicone compounds

on stream in Jincheon, South Korea.


The production of

room-temperature-vulcanizing silicone elastomers

and liquid silicone rubbers has also started

in Amtala, India, where WACKER manufactures

silicones in a joint venture with Metroark.


For 2019, the chemical group is planning

further capacity enhance-ments

for liquid silicone rubber,

high- and room-temperature-vulcanizing silicones

and thermally conductive silicone compounds

at its production sites in

* Burghausen (Germany),

* Adrian (Michigan, USA) and

* Zhangjiagang (China).


WACKER is currently also evaluating

the option of building a plant

for solid silicone rubber at its US-based site

in Charleston, Tennessee.


WACKER has been producing polysilicon there since 2016.

A plant for manufacturing pyrogenic silica,

an important filler

for high consistency silicone rubber (HCR),

will come on stream at this site next year.


Silicone rubber is among the most sought-after elastomers

in the industry.


Robert Gnann,

Head of the WACKER SILICONES business division

“Silicones are high-performance materials.

 They are essential for novel product solutions

 and belong to the innovation drivers

 in key industry sectors such as

 automotive, medical, and electronics,”


"Above-average growth is being driven by the trends

 toward hybrid cars, electromobility and digitalization,

 as well as decentralized alternative electricity generation

 using wind and solar power.


 So, we are making a major contribution

 to increased sustainability while pursuing our strategy

 of clearly focusing on boosting specialties in our portfolio."READ MORE


Contact

Wacker Chemie AG
Media Relations & Information
Florian Degenhart

Tel. +49 89 6279-1601
Email florian.degenhart@wacker.com
Send MessageWWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI

Tags : WACKER  to  expand  its  production  capacities  for  silicone  rubber  worldwide  by  chemwinfo

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R3, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R4, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R5, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R6, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R8, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R7, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

Ads R10, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

view