http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS RELEASED

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท03/08/2020
ผู้เข้าชม2,177,105
เปิดเพจ2,790,127
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญ


Ads M1, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com

Ads M2, contact..phichaiekchemwinfo@gmail.com


สรุปข่าวบริษัทเคมีปิโตรเคมีรอบโลก ในเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปข่าวบริษัทเคมีปิโตรเคมีรอบโลก ในเดือนกรกฎาคม 2562


สรุปข่าวบริษัทเคมีปิโตรเคมีรอบโลก ในเดือนกรกฎาคม 256226 กรกฎาคม 2562


SCG Chemicals ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์

มีรายได้จากการขายลดลง 16% มาอยู่ที่ 92,235 ล้านบาท

เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง จากปัจจัยความกังวลจาก

สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

ส่งผลให้ส่วนต่างราคา สินค้าปรับตัวลดลง

โดย EBITDA ลดลง 40%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มา อยู่ที่ 16,473 ล้านบาท


ในขณะที่กำไรสำหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงานลดลง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มาอยู่ที่ 10,530 ล้าน บาท ทั้งนี้หากรวมรายการปรับเงินชดเชย

ตามกฎหมายแรงงาน กำไรสำหรับงวดเท่ากับ 10,048 ล้านบาท

ลดลง 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน..

อ่านรายละเอียด 

>>DOWNLOAD ANYLYST PRESENTATION
ปตท.สผ. เหนือชั้นโชว์กำไร 6 เดือนแรกปี 2562 เพิ่มขึ้น 54 %

โดยมีกำไรหกเดือนปี 2562 เท่ากับ 827 ล้านดอลลาร์สหรัฐ..

อ่านรายละเอียด
19 กรกฎาคม 2562


เคมีแมน ขยายธุรกิจในเวียดนามโดยเข้าลงทุนใน 

บริษัท HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED

ของบริษัท NORTHMAN CO.,LTD..

อ่านรายละเอียด17 กรกฎาคม 2562


เคมีแมนแจ้งบริษัทร่วมทุนในอินเดีย เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

บริษัท เคมีแมน จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัท

ได้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน

Easternbulk Lime Products Private Limited

ซึ่งเป็นบริษัทที่ จัดตังขึ้นเพื่อผลิตและจัดจําหน่าย

ปูนไลม์ กําลังการผลิต ปูนควิกไลม์ 47,450 ตันต่อปี

และแร่หินปูนเคมีบด 73,000 ตันต่อปี โดยตั้งอยู่ใน

พื้นที่อุตสาหกรรมในเขต Tuticorin ประเทศอินเดียนั้น

บริษัทร่วมทุน ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้เริ่ม

ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562..

อ่านรายละเอียด12 กรกฎาคม 2562

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562  โดยจัดสรร

รายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านดอลลาร์ สรอ.

โดยมุ่งเน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก

การผลักดันโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา รวมถึง

การเร่งกิจกรรมการสำรวจ

เพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources)

เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่

ยังคงอยู่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากแผนงานดังกล่าวทำให้ ปตท.สผ. มี

อัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น

(Compounding Annual Growth Rate : CAGR)

ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณร้อยละ 7..

อ่านรายละเอียด1 กรกฎาคม 2562


KBR ได้งาน technonoly license และ basic engineering design

(LBED) รวมถึง งาน technical / training services จาก

Haiwan Chemical เพื่อสร้างโรงงานผลิต ฟีนอล/อะซีโตน

กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่ที่ Dongjiakou Industrial Zone,

Qingdao, Shandong Province ในประเทศจีน..

อ่านรายละเอียดWWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI 

E-mail : phichaiekchemwinfo@gmail.com     

Tags : สรุป ข่าว บริษัท เคมี ปิโตร เคมี รอบ โลก  ใน เดือน กรกฎาคม  2562 โดย เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view