http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท26/09/2020
ผู้เข้าชม2,314,229
เปิดเพจ2,958,057
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation_Electricity distribution_EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซรอบโลก ในเดือน กันยายน 2563 โดย เคมวินโฟ

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซรอบโลก ในเดือน กันยายน 2563 โดย เคมวินโฟ

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ ในเดือนกันยายน  2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs)

เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดทำขึ้นโดย

องค์กรสหประชาชาติ 

เป็นเป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน


SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573

ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก17 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน16 กันยายน พ.ศ. 2563

 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


15 กันยายน พ.ศ.2563

เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ

Startup Thailand จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

จัดกิจกรรมขยาย ผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน เพื่อนําไปใช้ในทางปฎิบัติ

อ่านรายละเอียด


>>ที่มา เอสโซ่ ประเทศไทย


15 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

13 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


12 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


11 กันยายน พ.ศ. 2563


3 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท. รับมอบ

ตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

จาก ททท. ยกระดับสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่


ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และ

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ปตท.


ได้รับมอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA

สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย

เพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการเก็บเกี่ยวความรู้

และประสบการณ์ในห้องเรียนสีเขียว

ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของ ปตท. อย่างปลอดภัย

ตามแนววิถีใหม่ (New Normal)

ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และ

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านธุรกิจท่องเที่ยว


อ่านรายละเอียด


>>ติดต่อ ปตท


11 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDG Goal 11 Sustainable Cities and Communities


10 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9 กันยายน พ.ศ. 2563

นายอรรถวุฒิ คุ้มครอง

Senior Partnership Manager

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

นำ Zyclonic™

นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

ที่สามารถบำบัดสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และน้ำเสียจากครัวเรือน

ให้ปราศจากเชื้อโรคและสามารถน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา

“ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมควบคุมมลพิษ

ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมสัมมนานี้ มีจุดประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ

แนะแนวทางการบำบัดน้ำเสีย

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ความรู้เกี่ยวแหล่งกำเนิดมลพิษ

การบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยคุณภาพของน้ำเสียที่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ก็เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระดับมลพิษในแม่น้ำ คู คลอง

ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจาก Zyclonic™

สามารถใช้กระบวนการทางความร้อน

ฆ่าเชื้อโรคและเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์

เป็นสารปรับสภาพดิน และ

ใช้กระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้า

บำบัดน้ำเสียให้ปราศจากเชื้อโรค

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพ

ความเป็นอยู่ของผู้ใช้ และชุมชนโดยรอบ

ภายในงาน นอกจากการบรรยายเชิงวิชาการแล้ว

ยังมีการเสวนาระหว่างตัวแทนจากภาครัฐ

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม

และภาคประชาชน เพื่อการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง

และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมอีกด้วย

อ่านรายละเอียด


>>ที่มา SCG Chemicals


9 กันยายน พ.ศ. 2563


GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน

30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานอีกกว่า 50 คน

ร่วมแสดงพลังสืบสานการทำกิจกรรม 5ส ในงาน

30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 & 2 ปตท. สำนักงานใหญ่

โดย CEO ได้ร่วมเปิดงานกับ

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

และคณะผู้บริหาร PTT Group อีก 12 บริษัท

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้มาเยี่ยมเยียนพนักงาน GC

ณ ชั้น 16 EnCo อีกด้วย


งาน PTT Group Big Cleaning Day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 5ส ตามหลักการ

“สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย”

โดยผู้บริหารพร้อมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้พนักงาน

ใน PTT Group สามารถนำ 5ส ไปปรับใช้ในสถานที่ทำงานของตนเอง

ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน และนำไปสู่การ

ปรับปรุงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ต่อไป

อ่านรายละเอียด


>>ที่มา pttgcgroup9 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8 กันยายน พ.ศ. 2563


เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


7 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


6 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


4 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ

ราคายุติธรรม อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

3 กันยายน พ.ศ. 2563

ปตท. ผนึกกําลัง เครือรพ.พญาไท-เปาโล

ขับ เคลื่อนการพัฒนางานวจัยและนวัตกรรม ทางการแพทย์

ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

วัสดุปิดแผลไบโอเซลลโลส (Bio-Cellulose for Wound Dressing)

อ่านรายละเอียด


3 กันยายน พ.ศ. 2563

นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา

Emerging Businesses Director

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

(IP Fair 2020) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน

โดยงานแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ SCG

ได้ร่วมจัดแสดงงานนวัตกรรม Zyclonic™ 

ที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครอง

ทางด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์และเครื่องหมายการค้า

นวัตกรรม Zyclonic ระบบบำบัดขนาดเล็ก

ที่สามารถบำบัดสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และน้ำ

ที่ผ่านการใช้งานแล้วให้ปราศจากเชื้อโรค ติดตั้งได้ง่าย

นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างสุขอนามัย

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้และชุมชนโดยรอบ

งาน IP Fair จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาไอเดียไปสู่ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งผลักดันให้นำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นตัวขับเคลื่อน

ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า

ทั้งในและต่างประเทศ


โดยงานในปีนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด

Innovate for a Green Future

ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว

สอดคล้องกับแคมเปญจาก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

อ่านรายละเอียด


>>ที่มา SCG Chemicals

3 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย


2 กันยายน พ.ศ. 2563


>>Download Introduction

>>Download Natural Gas Products

     and Standard Services

>>Download Energy Solutions Products

>>Download Energy Solutions Services


Connect to PttPlc Media Activity Highlight

 

2 กันยายน 2563

Alliance to End Plastic Waste

Releases 2020 Progress Report

Report outlines major global efforts,

investments and commitments

to end plastic waste

in the environment

and contribute to a circular economyอ่านรายละเอียด


>>ดาวน์โหลดรายงาน 


>>ติดต่อ Alliance to End Plastic Waste


2 กันยายน พ.ศ. 2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร

และ ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน


1 กันยายน พ.ศ. 2563

ซัสโก้ ส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2563

มาพบความพิเศษกันที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้นะครับ


เมื่อเติมน้ำมันครบ 600 บาท ???? วันนี้

รับน้ำดื่มซัสโก้????ขนาด 1.5 ลิตร มูลค่า 12 บาท จำนวน 1 ขวด

และพิเศษ เพียงเพิ่มเพื่อนพร้อมผูกเบอร์โทร

กับ Line @SUSCO รับเพิ่มขวดที่ 2 ทันที 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2563

สอบถามข้อมูลได้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ทุกสาขา

โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-4280029 ต่อ 234 และ 235

สอบถามข้อมูลผ่าน LINE @SUSCO

โดยเพิ่มเพื่อน เลือกค้นหา พิมพ์คำว่า @SUSCO

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

IOS

Link

Android

Link


>>ที่มา ซัสโก้

1 กันยายน พ.ศ. 2563เชลล์ชูกลยุทธ์ใหม่ #ENERGYAMBITION

ปรับตัว เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังโควิด-19

A = Advanced Energy

B = Brand Trust

C= Carbon Footprint

D = Digitalisation

E = Empowering People 

อ่านรายละเอียด


1 กันยายน พ.ศ. 2563


ราคาขายปลีกน้ำมันรายวัน..คลิ๊กที่นี่

ราคาขายปลีกมาตรฐาน

ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

( หน่วย : บาท/ลิตร ) 

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน


1 กันยายน พ.ศ.2563

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ทุกคนทุกครอบครัว

SDG Goal 1 No Poverty

>>รายละเอียด การพัฒนาอย่างยั่งยืน


Link to Leading chemical news websites 

chemanager-online

chemical engineering

chemicalprocessing

chemistryworld

chemweek

chemeurope

ICIS

refiningandpetrochemicalsme

PLATTS

spechemonline

Worldofchemicals

WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI

CREDITS :

WEBSITES OF LEADING CHEMICAL,

PETROCHEMICAL, OIL AND GAS COMPANIES

and

WWW.SET.OR.TH,

WWW.BOI.GO.TH


and other leading organizations


WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI  

“We have to act with urgency as lack of action will result in millions of tons of plastic waste continuing to leak into the ocean if we do nothing today. The progress the Alliance is making in just 18 months is the start of a long road ahead. But we can shorten the road significantly when we act together across industry, governments, civil society and development agencies. The problem is solvable and our strategy is to apply a holistic approach backed by deep technical knowledge and resources from the full plastic value chain,” said Jacob Duer, President and CEO, Alliance to End Plastic Waste. Duer added, “Our ambition, over five years, is to divert millions of tons of plastic waste in more than 100 at-risk cities across the globe, improve livelihoods for millions and contribute to a circular economy. The Alliance is demonstrating how successful plastic waste management solutions can unlock capital to scale and accelerate the pace.”  Examples of Alliance and member project milestones outlined in the 2020 Progress Report across the four strategy pillars:  Project STOP (Stop Ocean Plastics) in Jembrana, Northwest Bali Indonesia, has created the regency’s first-ever solid waste management service with a full recycling system that will create new and permanent jobs. The Alliance and Project STOP will create a system that will aim to collect 20,000 tons of waste per year. This involves a radical transformation at every societal level – citizen, government and community. Zero Waste Plastic Cities – a combined vision of the Alliance and Grameen Creative Labs cofounded by Nobel Peace-Laureate Professor Mohammed Yunus, that goes beyond plastic waste leaking into the environment but also develop sustainable socia

Tags : ข่าว บริษัท เคมี  ปิโตรเคมี  น้ำมัน และ ก๊าซ เดือน  กันยายน  2563  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view