http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท27/05/2024
ผู้เข้าชม5,743,650
เปิดเพจ7,029,683
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment)

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Researchs to Markets, Businesses Success)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวยพอเพียง การเงินคล่องตัว มั่งมีอิสระภาพทางการเงิน ทุกคน ทุกครอบครัว

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญข่าวบริษัทน้ำมันและก๊าซ ปี 2564 โดย เคมวินโฟ

ข่าวบริษัทน้ำมันและก๊าซ ปี 2564 โดย เคมวินโฟ


ข่าวบริษัทน้ำมันและก๊าซ ปี 2564

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการ ปตท.

ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ

งบการลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569)

ของ ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ100

วงเงินรวม 102,165ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียด

ที่มา > www.set.or.th


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.

มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

102,165 ล้านบาท แบ่งเป็น  เงินลงทุนในหน่วย

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 45 

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 20

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ร้อยละ 2

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ ร้อยละ 8

และการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ร้อยละ 25


โดย ปตท. พร้อมเดินหน้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

ด้วยการลงทุนใน

ธุรกิจหลัก (Core Businesses)

เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ อาทิโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และ


โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8

ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (“LNG”) มาแยกเป็น

ผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี

รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและ

สถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน


รวมทั้ง

โครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5  


ทั้งยังมี

การลงทุนผ่านบริษัท ที่ ปตท. ถือหุ้น 100%

อาทิ

การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ)


โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และ

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3


นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียม

งบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure)

ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 238,032 ล้านบาท

ตามกรอบ


วิสัยทัศน์  Powering Life with Future Energy and Beyond 

ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต 

มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด

ประกอบด้วย

การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน 

โดยวางเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เป็น 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573  และ


ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร  ตลอดจน

การขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel)

โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

(ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ)

และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร

(LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ

ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากพลังงาน อาทิ    ธุรกิจ Life science

(ยา Nutrition อุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์)

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  รวมถึง

ธุรกิจโลจิสติกส์ และ โครงสร้างพื้นฐาน อีกด้วย

อ่านรายละเอียด


>>ดาวน์โหลด Ptt Investors Update


ที่มา > Pttplc

16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ปตท.สผ. คาดเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณ ได้ต้นปี 2565

หลังเผชิญความล่าช้ามากว่า 2 ปี

พร้อมปรับแผนการผลิตก๊าซฯ ลดผลกระทบกับประเทศ


ปตท.สผ. เตรียมลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

การเข้าพื้นที่แปลง G1/61 หรือ แหล่งเอราวัณ

กับผู้รับสัมปทานปัจจุบันภายในสิ้นปีนี้

คาดว่าเข้าพื้นที่ได้ในเดือนมกราคม 2565

หลังล่าช้ามากว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อการผลิตก๊าซฯ

ให้กับประเทศตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต

แม้พยายามปรับแผนงานทุกขั้นตอนอย่างเต็มความสามารถ

ยังต้องใช้เวลาอีกราว 24 เดือน

จึงจะผลิตก๊าซฯ ได้ตามสัญญาฯ

ขณะนี้ กำลังเตรียมตัว

ในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) แหล่งเอราวัณ

เพื่อให้การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย


นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หรือ ปตท.สผ.

เปิดเผยถึงความคืบหน้า

การเข้าพื้นที่แปลง G1/61 หรือแหล่งเอราวัณ ว่า

ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในการลงนามสัญญาต่าง ๆ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพื้นที่ในแหล่งเอราวัณ

โดยจะมีการลงนามในสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ได้แก่

1. ข้อตกลงเพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนผ่าน

    การดำเนินงานของสิ่งติดตั้งที่รัฐจะรับมอบ

    (Operations Transfer Agreement) 

2. ข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่ 2

   (Site Access Agreement 2) และ

3. สัญญาเพื่อให้ผู้รับสัมปทานเข้าพื้นที่ดำเนินการรื้อถอน

    ในช่วงสัญญาแบ่งปันผลผลิต

   (Asset Retirement Access Agreement)  

ซึ่ง ปตท.สผ. คาดว่าจะมีการลงนามดังกล่าว

ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และสามารถ

เข้าพื้นที่เแหล่งเอราวัณเพื่อเตรียมความพร้อมต่าง ๆ

ได้ในเดือนมกราคม 2565

อ่านรายละเอียด


ที่มา > PTTEP


9 ธันวาคม พศ 2564


“PT LPG” ร่วมกับ “5 อาสา เพื่อประชาชน” ททบ.5

แจกฟ้าทะลายโจร

เสริมภูมิคุ้มกันให้ชาวชุมชน

รอบโรงบรรจุก๊าซ สุขสวัสดิ์ 26


นายเอกสิทธิ์ โกวิทกูลไกล (ที่ 2 จากซ้าย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงบรรจุก๊าซ

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด

ในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับ

นายเชิงชาย หว่างอุ่น (ที่ 2 จากขวา)

ผู้ดำเนินรายการ 5 อาสา เพื่อประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ลงพื้นที่นำ ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล

สมุนไพรทางเลือกต้านโควิด-19

ไปแจกให้กับชาวชุมชนโดยรอบโรงบรรจุก๊าซ ซอยสุขสวัสดิ์ 26

หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน

พร้อมแนะแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19

ณ โรงบรรจุแก๊ส ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


อ่านรายละเอียด


ที่มา > PTGenergy2 ธันวาคม 2564ไทยออยล์ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

รวม 1,800,000 บาท

จากกิจกรรม Thaioil Charity Virtual Run 2021

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีไทยออยล์


สำหรับยอดเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1,000,000 บาท


โรงพยาบาลแหลมฉบัง 800,000 บาท


องค์กรสาธารณกุศลตามความประสงค์ของทีม

ที่วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 20 ทีม เป็นเงิน 200,000 บาท


นอกจากนี้ ยังได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติม

แก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกกว่า 500,000 บาท

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

อ่านรายละเอียด


ที่มา > Thaioil Group


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292 

Email: Korakoj@thaioilgroup.com
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ได้เปิดเผย การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01

จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ

และไฟฟ้านำเข้า เพิ่มขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นปี

ในขณะที่การใช้น้ำมันลดลงเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ซึ่งภาครัฐมีการประกาศใช้มาตรการต่างๆ อาทิ

การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และ

การประกาศเคอร์ฟิว เป็นต้น


สำหรับสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิง

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สรุปได้ดังนี้


การใช้ น้ำมันสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน


การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1


การใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1


ด้านการใช้ไฟฟ้า ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในระบบ 3 การไฟฟ้า (System Peak) ของปี 2564

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.49 น.

อยู่ที่ระดับ 31,023 MW

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน


โดยการใช้ไฟฟ้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564

อยู่ที่ 143,663 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

ซึ่งการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่

ร้อยละ 45 อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ส่งผลให้การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกขยายตัวได้ดี


ส่วนการใช้ใน ครัวเรือนพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ที่ส่งผลให้ยังคงมีมาตรการ Work From Home

และการจำกัดการเดินทาง


ขณะที่การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจลดลงร้อยละ 7.0

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563

โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน อาทิ

ธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และภัตตาคาร เป็นต้น


อ่านรายละเอียด


ที่มา > สำนักงานนโยบายและแผน สนพ
1 ธันวาคม พ.ศ. 25645-Year Investment Strategy :

Investing for a Sustainable Growth Towards
Energy Transition
Investment Budgets for Business Beyond E&P

 • AI and Robotics Ventures

 • Power

 • New Businesses

  In-house Technology


  Carbon Capture & Utilization

  Carbon Capture & Utilization CCU such as Methanol

  Carbon Capture & Storage CCS


  Hydrogen

  Grey Hydrogen, Blue Hygrogen, Green Hydrogen>>ดูการนำเสนอ แผนการดำเนินงาน 5 ปี


ที่มา > www.set.or.th


ที่มา > pttep


30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งที่สอง

ในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งมาเลเซีย


โครงการซาราวัก เอสเค 417 ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้น

ห่างจากชายฝั่งรัฐซาราวัก ประมาณ 90 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,540 ตารางกิโลเมตร

โดยมี พีทีทีอีพี เอชเคโอ เป็น ผู้ดำเนินการ

และถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 80

บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี จำกัด ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20

อ่านรายละเอียด


ที่มา > ปตท. สผ.26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


>>ดาวน์โหลดการนำเสนอผลการดำเนินงาน


สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

ผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวนเงิน 2,816.74 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

ซึ่งมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จานวนเงิน 1,045.21 ล้านบาท


ผลการดาเนินงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 1,771.53 ล้านบาท

หรือร้อยละ 169.49 เนื่องจากเหตุผลหลัก


อ่านรายละเอียด


ที่มา > www.set.or.th

ที่มา > สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์


26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MOU)

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา Carbon Nanotubes


ที่มา > Pttlng

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ข้อมูลการดำเนินงานและความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้ได้รับการจัดสรรความสามารถการให้บริการ

สถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT1)


ที่มา> PTTLNG


3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


เอ็กซอนโมบิลขยายระยะเวลาสัญญา

การซื้อขายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย


ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย

ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย


บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

ได้ขยายระยะสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

กับ บริษัท ปตท จำกัด มหาชน ออกไปอีก 10 ปี

ระหว่างปี 2564-2574

โดยมีอัตราการจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณสูงสุด

ที่ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

คุณชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย 

รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์


ก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

และ จากแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี

จะจัดส่งให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ให้แสงสว่างได้ถึงกว่า 1 ล้านครัวเรือน

ก่อให้เกิดการจ้างงาน สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และใช้สำหรับภาคขนส่ง

ผ่านสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

อ่านรายละเอียด


ที่มา > เอ็กซอนโมบิล

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร : 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com


28 ตุลาคม พ.ศ. 2564


คุณประทีป จิตรประทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฎิบัติการ และ พนักงาน PTTLNG

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูด

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ บูรณะปฎิสังขรณ์วัด


ซึ่ง PTTLNG เป็นเจ้าภาพร่วมกับ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

ได้ยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 628,669 บาทที่มา > PTTLNG
28 ตุลาคม พ.ศ. 2564


ปตท.สผ. กำไรสุทธิ 9 เดือน 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายปีนี้


ปตท.สผ. เผยผลประกอบการยังคงเติบโตต่อเนื่อง

โดย 9 เดือนแรกของปี 2564

มีกำไรสุทธิ 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.)

ซึ่งเป็นผลจาก

ปริมาณการขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น

และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยได้ปรับเป้าหมายปริมาณขายเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

เป็น 417,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันสำหรับปี 2564อ่านรายละเอียด


>>คลิก เพื่อดูรายละเอียดการนำเสนอ


ที่มา > PTTEP


14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Site of the Future นำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างเชลล์และพันธมิตรชั้นนำ

เพื่อสร้างสถานีบริการครบวงจร

จากซ้ายไปขวา:

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ

(ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด)


นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย

(กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด)


มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (Alexander Baraka)

(ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย)


นายชุตินันท์ สิริวสุวัตร

(B2B Business Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


นายประพัฒน์ เสียงจันทร์

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


เชลล์เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันต้นแบบแห่งแรกของโลก

“Site of the Future” ในประเทศไทย


ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Site of the Future” บนถนนกาญจนาภิเษก 

ออกแบบให้สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันและอนาคตสถานีบริการครบวงจรแห่งนี้มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า

ส่งเสริมรูปแบบการเดินทาง

และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิผ่านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก


อ่านรายละเอียด
สัมผัส Site of the Future ในรูปแบบวิดีโอได้ที่

ลิงก์ https://bit.ly/2YMwUvY 

หรือสแกน QR Code เพื่อเดินทางไป Site of the Future.

ที่มา > เชลล์แห่งประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

คุณสุดารัตน์ พีตกานนท์
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์: + 662 262 7839
อีเมล์: Sudarat.peetakanont@shell.com


13 ตุลาคม พ.ศ. 2564


๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสรรคต


  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเว็บไซต์เคมวินโฟดอทคอม15 กันยายน พ.ศ.2564


ดาวน์โหลดรายละเอียด


บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในไตรมาส 2 ปี 2564

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 24.41 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 7.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.86

โดยในไตรมาส 2 ปี 2563

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 16.97 ล้านบาทเครดิต > www.set.or.th


เครดิต > wp-energy


12 สิงหาคม พ.ศ. 2564


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า

  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ

  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”


พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525

ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Energy transition is reshaping the industry

PTTEP's Position towards Energy Transition


ดาวน์โหลดการนำเสนอ PTTEP Q2 2021


เครดิต > www.set.or.th/opportunity days /Q2 2021

เครดิต > PTTEP
29  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านรายละเอียด


เครดิต > www.set.or.th

เครดิต > ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม


29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด การนำเสนอการเข้าลงทุนของไทยออยล์ ใน PT Chandra Asri


ไทยออยล์ เข้าลงทุน ผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")

ซึ่งเป็นผู้ผลิต เคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุด

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


อ่านรายละเอียด


เครดิต > www.set.or.th  

เครดิต > Thai Oil Group  


28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ20 กรกฏาคม  พ.ศ. 2564

บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด มหาชน

และ สมาชิกบัตร เอสโซ่ สไมล์ส มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่

มูลค่ารวม 300,000 บาทให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ในกิจกรรมพิเศษซึ่งเอสโซ่ได้เพิ่มมูลค่าคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ให้

สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นมูลค่าเงินเพิ่มขึ้นสองเท่า

เพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน มอบให้กับ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการขนส่งผู้ป่วย COVID-19

อ่านรายละเอียด


เครดิต > เอสโซ่ (ประเทศไทย)

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

SPRC สนับสนุนน้ำยาโฟมดับเพลิงช่วยเหลือ

เหตุกาณ์โรงงานระเบิดที่สมุทรปราการ


จากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดที่

โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง


บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)

มีความกังวลและห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

SPRC ในฐานะสมาชิก

กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

(Emergency Mutual Aid Group: EMAG)

จึงขอสนับสนุนน้ำยาโฟมดับเพลิง ปริมาณ 3,000 ลิตร

เพื่อใช้ในการระงับและยับยั้งการลุกลาม

โดยมีอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอำเภอบางพลี และ

ผู้อำนวยการศูนย์ฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ

เป็นผู้รับมอบ SPRC ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน

และพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือในทุกทาง

เพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด

อ่านรายละเอียด


เครดิต > SPRC สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง


7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


กลุ่มไทยออยล์มอบน้ำมันให้กับหมอแล็บแพนด้า

ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”

ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ (ซ้าย) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

ส่งมอบน้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ

และได้มาตรฐานจากกลุ่มไทยออยล์

 มูลค่ารวม 500,000 บาท 

แก่ คุณภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า (ขวา) 

เพื่อสนับสนุนภารกิจโครงการ “Back Home”

ในการส่งต่อผู้ป่วยโควิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ

ได้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด

และ การตรวจคัดกรองเชิงรุก

ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”

ณ ตึกเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ

อ่านรายละเอียดเครดิต >ไทยออยล์ 


7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส

และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow

ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่

สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเครดิต > เอสโซ่ (ประเทศไทย)


4 กรกฎาคม พ.ศ 2564

๔ กรกฎาคม

วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ


2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไออาร์พีซี การอนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล

ตามมาตรฐาน EURO V (Ultra Clean Fuel Project)

มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 13,300 ล้านบาท

ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถ

ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ภายในเดือนมกราคม 2567

และหลังจาก โครงการนี้ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิต

สำหรับแปลงสภาพ น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง

เป็น น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ตามมาตรฐาน Euro V ได้ทั้งหมด

อ่านรายละเอียด


เครดิต >www.set.or.th

เครดิต > IRPC


29 มิถุนายน พ.ศ. 2564


บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด

(บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100)

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (“LNG Shipper”)

จากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)

จำนวน 650,000 ตันต่อปี เพื่อจัดจาหน่ายให้กับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า

ที่จะหมดอายุสัญญาลง 5 โครงการ

ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ในปี 2565 นั้น


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จากัด

ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ.

ในการเพิ่มปริมาณการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (“LNG”)

อีกจานวนไม่เกิน 550,000 ตันต่อปี และเห็นชอบ

ให้เพิ่มรายชื่อลูกค้าเพื่อจัดจาหน่ายเพิ่มเติม

ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินการ

ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ อีกจานวน 13 ราย

ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า LNG ในแต่ละปี

ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 ตันต่อปี

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า LNG ภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด

ที่จะจำหน่าย LNG ให้กับ

โครงการโรงไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (“SPP”)


และยังจะช่วยเอื้อประโยชน์

ในด้านการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ


ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 65-70 ของต้นทุนในการขายและให้บริการ

ของ บี.กริม เพาเวอร์

อ่านรายละเอียด


เครดิต > www.set.or.th

เครดิต > บี กริม เพาเวอร์


>>ดาวน์โหลดการนำเสนอธุรกิจของ บี กริม เพาเวอร์3 มิถุนายน พ.ศ. 2564


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปตท.สผ. มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ซ้ายสุด) นายกรัฐมนตรี

ให้เกียรติรับมอบ

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow)

จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 12,250,000 บาท

จากนายพงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จาก ขวา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม

ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ปตท.สผ. จะส่งมอบ

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด อีก 15 เครื่อง รวมมูลค่า 3,750,000 บาท


เครดิต > ปตท. สผ.
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เอสโซ่ร่วมสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี


รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง

ร่วมกับ

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร

กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บริษัทเอสโซ่ฯ

และประชาชน

ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว สู่ท้องทะเล

ในกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่

เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม

สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียด


เครดิต > เอสโซ่


ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่

ประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา :

โสพิศลดา ดำเนินพงษ์ โทร: 033-142426 

Email: sopitlada.damnoenpong@exxonmobil.com

พัทธ์ธีรา ขนุนทอง โทร: 033-142724   

Email: pattheera.khanunthong@exxonmobil.com


19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปตท. เร่งจัดหาก๊าซรองรับโรงไฟฟ้าถ่านหินหยุดผลิตนอกแผน

ไม่กระทบเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

นายอธิคม เติบศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

เปิดเผยว่า ปตท. ได้เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG

ตามสัญญาระยะยาวที่มีอยู่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จ

ากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเหตุการณ์หยุดผลิต

ที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 โรง

กำลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์

ทยอยหยุดผลิตนอกแผนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน

ประมาณ 450 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ประกอบกับความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศอยู่ในระดับสูง

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ปตท.

จึงได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ถึงแผนการใช้ก๊าซฯ และเรียกรับก๊าซฯ เพิ่มเติม

ตามศักยภาพจากผู้ผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทยและเมียนมา

พร้อมทั้งบริหารจัดการ LNG เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีอยู่

เพื่อให้ปริมาณก๊าซฯ เพียงพอต่อความต้องการ

ไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อประเทศ

เนื่องด้วย

ราคา LNG ในสัญญาระยะยาวอยู่ที่

ประมาณ 6.5 - 7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู

ในขณะที่ราคา Spot LNG ปัจจุบัน

อยู่ที่ประมาณ 8.5 – 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู

อ่านรายละเอียด


เครดิต > ปตท


13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564อ่านรายละเอียด


>>ดาวน์โหลดการนำเสนอของ ปตท. 


เครดิต > ปตท.

เครดิต > www.set.or.th


13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านรายละเอียด


เครดิต > พีทีจี เอ็นเนอยี   

เครดิต > www.set.or.th 


12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564อ่านรายละเอียด


เครดิต > บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เครดิต > www.set.or.th12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เครดิต > บางจาก คอร์ปอเรชั่น

เครดิต > www.set.or.th


11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านรายละเอียด


เครดิต > สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

เครดิต > www.set.or.th4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน เว็บไซต์เคมวินโฟ

28  เมษายน พ.ศ. 2564บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

เครดิต > บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


เครดิต > www.set.or.th


16 เมษายน พ.ศ. 2564


เชลล์ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วม Imagine the Future 2021

ติวเข้ม 6 ทีมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงาน-สร้างเมืองอนาคต


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Powering Progress 

เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในโครงการ 

“Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand”

หรือ ITF 2021 ที่มีทีมผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย

ร่วมใน Bootcamp

โปรแกรมยกระดับศักยภาพโดยวิทยากรจากหลายองค์กรภาคี

ทั้ง depa และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

เรียนรู้ Shell Scenario “Sky 1.5”

โดยมีโจทย์เป็นการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์

การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเดินทางขนส่ง การดำเนินชีวิต

และเมืองแห่งอนาคตภายในปี ค.ศ.2050

รอบสุดท้ายตัดสินเดือนมิถุนายนนี้ 

ผู้ชนะเตรียมคว้าเงินรางวัล 50,000 บาท

และเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันเวทีนานาชาตินายปนันท์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

กล่าวว่า

“เชลล์ประเทศไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นธุรกิจพลังงาน

 ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและศักยภาพของบุคลากรของประเทศ

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Powering Progress 

 เชลล์ดำเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรค์สังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม

 ขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น

 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

 โดยเน้นการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้

 เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

 โครงการ “Imagine the Future

 Scenarios Competition 2021 Thailand” 

 ตอกย้ำถึงศักยภาพของเยาวชนในฐานะผู้สร้างสรรค์

 และร่วมออกแบบเมืองโดยเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

 ทักษะ จินตนาการและความเอาใจใส่

 ต่อสังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในวันนี้และอนาคต”


นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ

ประธานกรรมการ

จัดโครงการ Imagine the Future Scenarios

Competition 2021 Thailand กล่าวว่า “

ในปีนี้เชลล์ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Bootcamp

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

อาทิ Shell Scenarios โดยเปิดตัว “Sky 1.5” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

ในโครงการนี้ด้วยสำหรับ

องค์ความรู้ด้านพลังงานในมิติของการเดินทางและขนส่ง (Mobility)

องค์ความรู้เรื่องธุรกิจและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน

เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

มาให้ความรู้และจะร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ITF 2021

ในรอบประเทศไทยและในระดับภูมิภาค Asia Pacific & Middle East ต่อไป”


ขณะที่ประเทศไทยมุ่งหน้าไปสู่

อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำและปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เชลล์แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่จริงจั

งในการผสมผสานระหว่างความยั่งยืนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

พร้อมทั้งได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ใ

นโครงการ “Imagine the Future Scenarios

Competition 2021 Thailand” 

โดยทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและเข้าสู่โปรแกรมการฝึกทักษะ

ใน Bootcamp แล้ว จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายนนี้

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่

ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์

ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง

และรูปแบบของจินตนาการ

ที่แต่ละทีมนำเสนอให้เห็นถึง

การใช้ชีวิตของผู้คนในปี 2050 โดยมี

การเปลี่ยนผ่านและการใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญอ่านรายละเอียด


เครดิต > เชลล์แห่งประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 262 7839

6 เมษายน พ.ศ. 2564

วันจักรี

๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจักรี 

วันที่ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และมหาจักรีบรมราชวงศ์ 


วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

เป็นวันที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ

เป็น พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

และ

ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง

ของประเทศไทย

เครดิต > วิกิพีเดีย

2 เมษายน พ.ศ. 2564


ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


1 เมษายน พ.ศ. 2564


กพช. เปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ


กพช. เดินหน้าเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เตรียมความพร้อม

โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

พร้อมทั้งได้ทบทวน

โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อใช้ในปี 64-68 (ภาคประชาชน)


วันที่ 1 เมษายน 2564 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม

ได้พิจารณาวาระและเห็นชอบนโยบายสำคัญ สรุปได้ดังนี้


ด้านก๊าซธรรมชาติ

1) เห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

    ระยะที่ 2 แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ


1.1 กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

     คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

     ตามแนวทางที่

     คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. กำหนด

     (Regulated Market) ซึ่งประกอบด้วย

* ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply และ

* Shipper ที่จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ


1.2 กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ

     ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง

     (Partially Regulated Market) ดังนี้


อ่านรายละเอียด


เครดิต > สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน30 มีนาคม พ.ศ. 2564


ปตท.สผ. ค้นพบ

แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีกครั้ง นอกชายฝั่งมาเลเซีย


นายพงศธร ทวีสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.

เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย

ได้เริ่มการขุดเจาะหลุมสำรวจ

ซีรุง-1

ซึ่งเป็น หลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 405บี

เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ระดับความลึก 2,538 เมตร

โดยได้ค้นพบ ชั้นหินกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่

มีความหนากว่า 100 เมตร  ซึ่งมีปริมาณเป็นที่น่าพอใจ

โดย ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะหลุมประเมินผลในอนาคตอันใกล้

เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป

อ่านรายละเอียด


เครดิต > ปตท. สผ.


26 มีนาคม พศ 2564

พีทีจี เอ็นเนอยี จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ร่วมเปิดตัว สถานีอัดประจุไฟฟ้า

EleX by EGAT สถานีแรกในประเทศไทย

ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที

สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด


เครดิต > PTGenery

16 มีนาคม พ.ศ. 2564


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48

เพิ่มปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศอีกกว่า 120,000 บาร์เรล


ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์

โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า

คณะกรรมการปิโตรเลียม

ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

มีมติเห็นชอบให้มีการอนุมัติ

กำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ขนาดพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48

(บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี)

เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 พื้นที่

จากเดิมที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วจำนวน 6 พื้นที่

ได้แก่ พื้นที่ผลิตปิโตรเลียม L53A, L53D, L53G, L53B, DD

และ South AA โดยรวมทั้งสิ้นเป็น 7 พื้นที่ผลิตฯ ซึ่งมี

บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด เป็นผู้รับสัมปทาน

โดยทั้ง 6 พื้นที่ผลิตฯ ดังกล่าวข้างต้น

มีอัตราการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาร์เรลต่อวัน

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564)


สำหรับพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ที่เพิ่งได้รับการอนุมัตินี้

บริษัทผู้รับสัมปทานมีแผนจะผลิตน้ำมันดิบรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 119,000 บาร์เรล

ภายในเวลาประมาณ 7 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2570)

อ่านรายละเอียด


เครดิต> กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ10 มีนาคม พ.ศ. 2564


ปตท. จับมือ สยามแก๊สฯ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนา

ธุรกิจ LNG และ LPG ในประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียน


นายวุฒิกร สติฐิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ

นายเชิดชัย บุญชูช่วย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. (ซ้าย)

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ร่วมกับ

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร (กลาง)

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ

และ นายชัยวัตร เรืองจิรภาส (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

Logistics และ Supply chains ของ LNG และ LPG ในประเทศพร้อมร่วมกันแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตลาด LNG และ LPG

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Propane และ Butane ในต่างประเทศต่อไปซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนธุรกิจ

เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LNG ที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาด

และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะในประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียน

อ่านรายละเอียด


เครดิต > ปตท.


เครดิต > SIAMGAS GROUP , SGP


เครดิต > SET/Opp Day


12  มีนาคม พ.ศ. 2564


เชลล์ จับมือสภากาชาดไทย

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มอบเงิน 2,000,000 บาท

เดินหน้าความปลอดภัยในชุมชน พร้อมยกระดับแอปฯ พ้นภัย


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

นำโดย

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (กลาง) ประธานกรรมการ

พร้อมด้วย

นายกมล คงสกุลวัฒนสุข (ที่สองจากซ้าย)

กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

และ นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ (ขวา)

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท

ให้แก่ สภากาชาดไทย

เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย

และการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ต่างๆ

โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่สองจากขวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย

และ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ (ซ้าย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ


เครดิต > เชลล์แห่งประเทศไทย


10 มีนาคม พ.ศ. 2564


บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

และ กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนาม

ในสัญญาขยายสัมปทานการดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ

ในเขตอำเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยต่อระยะเวลาสัมปทานให้

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

ออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2574

ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะจัดจำหน่ายให้แก่

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เพื่อส่งต่อให้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ

ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


การต่อสัญญาสัมปทานในครั้งนี้ 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

คาดว่าจะจัดส่ง ก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณ 8  ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าน้ำพอง

ที่ให้แสงสว่างกว่า 1 ล้านครัวเรือน

ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด


เครดิต >  เอสโซ่ (ประเทศไทย)


26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


วันมาฆบูชา

ฟังเทศน์วันมาฆบูชา


เรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชากันครับ สาธุ สาธุ สาธุ

สามารถเลือกชมวีดิโอจาก Firefox ครับ


25 กุมภาพันธ์ 2564


>PTG NEWSLETTER


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

กำไรสุทธิเท่ากับ 1,907ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 21.9% จากปีที่แล้ว
ภาพ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอร์ยี


สำ 2564


เป้าหมายการดำเนินงานของปี 2564 

 • จำนวนสาขาและ Touchpoint 3,160สาขา
 1.   สถานีบริการน้ำมัน2,030 สาขา
 2.   สถานีบริการLPG และ Mix 260 สาขา
 3.   Non-oil (F&B, CVS แลServices) 870 สาขา


 • อัตราการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน 812%

 • อัตราการเติบโตของ EBITDA 1015%

 • งบลงทุน4,000 4,500 ล้านบาท


Credit > PTG

Credit > SET


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นักลงทุนสัมพันธ์

ir@pt.co.th

หรือ โทร: +66 2168 3377 ต่อ 260 และ 274

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

กำไรสุทธิ 433 ล้านบาท

ค่าการกลั่น  5.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ปริมาณน้ำมันดิบที่เข้ากลั่น 119,000 บาร์เรลต่อวัน


เครดิต > เอสโซ่ (ประเทศไทย)

เครดิต > WWW.SET.OR.TH


22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


เชลล์เปิดเวทีจำลองอนาคต Imagine the Future 2021

เสริมพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อน

การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืน 


นายปนันท์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

เปิดเผยว่า Imagine the Future (ITF)

เป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

เข้าร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน

เพื่อลงมือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้สำหรับอนาคต


“เชลล์ ประเทศไทย จะผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจ

 และความมุ่งมั่นตั้งใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 Empowering Progress เพื่อขับเคลื่อนไปสู่

 การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด

 สำหรับโจทย์ของคุณภาพชีวิตในปี 2050

 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

 ขณะที่ความต้องการพลังงานมากขึ้น ทุกคนมีบทบาท

 ในการร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลสังคม

 สำคัญมากว่ามนุษย์จะอยู่อาศัย ทำงานและ

 ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนบนโลกใบนี้ได้อย่างไร

 ตามเจตนารมณ์ของเชลล์

 การเป็น Trusted Partner for Better Life

 ต้องเกิดจากความร่วมมือและการช่วยกัน

 ออกแบบอนาคตของทุกภาคส่วน

 ในทุกเจนเนอเรชั่น เชลล์เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่”


นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

เปิดเผยว่า เชลล์ได้คัดเลือกและสัมภาษณ์ทีม

ที่มีคุณสมบัติจากรอบสัมภาษณ์

เข้าสู่รอบรองสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม

ซึ่งสมาชิกจากทุกทีมจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ Boot camp

โปรแกรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จาก

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เพื่อให้แต่ละทีมเรียนรู้เครื่องมือ Shell Scenarios

ซึ่งใช้ในการสร้างแบบจำลองสถานการณ์

และเมืองแห่งอนาคตได้อย่างมีหลักการ

และเต็มไปด้วยจินตนาการไร้ขีดจำกัดของเยาวชนรุ่นใหม่

>IMAGINE THE FUTURE STUDENT GUIDE


อ่านรายละเอียด


เครดิต > เชลล์แห่งประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: +662 262 7839


19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์

กรรมการและ เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน)


บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน)

ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563


>ดูรายละเอียด


ใน Q4/63

มีกำไรสุทธิ 862 ล้านบาท


รายได้รวม 32,708 ล้านบาท


ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น 135,200 บาร์เรลต่อวัน


3.88 สหรัฐต่อบาร์เรล

(คคำนวณโดยใช้ต้นทุนทดแทนในปัจจุบัน)เครดิต > บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน)

เครดิต >www.set.or.th
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.


>อ่านรายละเอียด


ปตท. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563 ฟื้นตัว

มุ่งต่อยอดธุรกิจหลัก ก้าวสู่ธุรกิจใหม่

รุก “Clean Energy” (พลังงานสะอาด) และ

“Life Science” (วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต)

พร้อมเตรียมงบลงทุน 5 ปี กลุ่ม ปตท. กว่า 8 แสนล้านบาท

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สนับสนุนจ้างงาน 25,000 อัตรา

ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2563 

มีกำไรสุทธิ จำนวน 37,766 ล้านบาท


นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนค่าเป้าหมายระยะยาว ของ

การควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท.

ในปี 2573 โดยลดการปล่อยจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 27 

เทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ

รวมถึงมีการนำกลไก ราคาคาร์บอน

ประกอบการพิจารณาการลงทุน

ในโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(GHG Scope 1 และ 2) อีกด้วย

อ่านรายละเอียด


เครดิต > ปตท.

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


SPRC เดินหน้าให้การสนับสนุนภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่

ในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องบริษัท สตาร์  ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC

ส่งมอบ

หน้ากากป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค จำนวน 10,000 ชิ้น

พร้อมน้ำดื่ม 2,400 ขวด

ให้กับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลศรชล

เพื่อใช้แจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ

ใช้ป้องกันเชื้อจากการปฏิบัติภารกิจด่านหน้าทางทะเล ในเขตจังหวัดระยอง  


ในวันเดียวกัน SPRC ได้ส่งมอบ

หน้ากากป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค จำนวน 5,000 ชิ้น

ให้แก่

สำนักงานท่าเรือมาบตาพุด และ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 


SPRC มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ โควิด-19  ในปัจจุบัน

ดังนั้น SPRC จึงขอสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในทุกรูปแบบ

โดยเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

จะสามารถช่วยให้ทุกฝ่ายฝ่าวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้


เครดิต > สตาร์  ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ SPRC

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2563

และประจำปี 2563

>อ่านรายละเอียด


Q4/63 กลุ่มไทยออยล์มี กำไรสุทธิ 7,257ล้านบาท

หรือ 3.56บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6,542 ล้านบาท

จากไตรมาสก่อน


ผลการดำเนินงานของธุรกิจการกลั่นน้ำมัน

ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 277,000 บาร์เรลต่อวัน


อัตราการใช้กำลังการกลั่น(1) 101 %

(1) คำนวณจากกำลังการกลั่นน้ามัน 275,000 บาร์เรลต่อวัน


กำไรขั้นต้นจากการกลั่น 3.4 US$/bbd

รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน


อ่านรายละเอียด


เครดิต > บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เครดิต > www.set.or.th9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจ

เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

ขอมอบบัตรเติมน้ำมันแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาท ให้แก่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุข

ในการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(โควิด-19) รวมทั้ง

การปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชาผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสมบุญ รวมก้อนทอง (ที่ 4 จากขวา)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วย

คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 3 จากขวา)  

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

ได้มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ให้แก่

นาย กมนต์ อินทรวิชัย (ที่ 2 จากซ้าย)  

สาธารณสุขอำเภอศรีราชาโดยมี

นาย สุรเชษฐ์ แก้วคำ (ที่ 3 จากซ้าย)  

ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา

มาร่วมรับมอบ

ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เครดิต > เอสโซ่ (ประเทศไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร : 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com


4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564โครงการ OUR Khung BangKachao

รับพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ “คุ้งบางกะเจ้า”

พร้อมหนุน กรมป่าไม้ - ปตท.

พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต่อเนื่อง


 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนา

พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

กล่าวถึง

“โครงการ OUR Khung BangKachao”

ภายใต้การกำกับดูแลของ

มูลนิธิชัยพัฒนา

เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ในรูปแบบสานพลังความร่วมมือ

(Social Collaboration with collective impact)

จากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

ตั้งแต่ปี 2561 มีเป้าหมายร่วม (Shared Goal)

ในการยกระดับและพัฒนาพื้นที่

“คุ้งบางกะเจ้า”

ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ

มีพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์

พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของคน

ในท้องถิ่นอย่างสมดุล โดยน้อมนำ ศาสตร์พระราชา

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แห่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 

มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ

ทำให้เกิดความร่วมมือและคณะทำงานด้านต่าง ๆ 6 มิติ ได้แก่

การพัฒนาพื้นที่สีเขียว

การจัดการน้ำ

การจัดการขยะ

การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมอาชีพ และ

การพัฒนาเยาวชนฯ

ที่ต้องร่วมมือและเชื่อมโยงงานกัน

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้

เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่าง

โครงการ OUR Khung BangKachao

กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ

ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ 1,276 ไร่

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ให้เห็นเป็นรูปธรรม

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 6 มิติ

ของโครงการ OUR Khung BangKachao

คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

การให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางการดูแลพื้นที่

ในระยะยาวต่อไป


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

เปิดเผยว่า

“ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

หรือนวัตกรรม “NONG PIM” ระบบตรวจวัดฝุ่น PM 2.5

และวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ


สำหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองนับเป็นอีกงานที่ ปตท.

ให้ความสำคัญ เพราะ ปตท. สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์

ที่ได้จากโครงการปลูกป่าฯ และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

ในการฟื้นฟูป่าของ ปตท. 3 แห่ง

จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาร่วม

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ในโครงการ OUR Khung BangKachao

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โดยมุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวประมาณ 6,000 ไร่ ในคุ้งบางกะเจ้า

สร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ

และเพิ่มครัวเรือนเกษตรปลอดภัย


นอกจากนี้ ปตท. ยังให้การสนับสนุนกรมป่าไม้ในการฟื้นฟู

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา

ร่วมกับกรมป่าไม้บริหารจัดการเรียนรู้ให้เป็นเสมือน

ห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนนักศึกษา

เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

และเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ของคุ้งบางกะเจ้าต่อไป”

อ่านรายละเอียด


เครดิต>> ปตท.28 มกราคม  พ.ศ. 2564


นายพงศธร ทวีสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด

สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

มี กำไร 22,664 ล้านบาท


ในปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มี

* ปริมาณการขายเฉลี่ย 354,052 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

* ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 38.92ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

   เทียบเท่าน้ำมันดิบ

(ปี 2562: 47.24 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ)

อ่านรายละเอียด


เครดิต > ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


>ดูการนำเสนอจาก ปตท. สผ.


>ดูการนำเสนอด้านการเงิน ปตท. สผ.


เครดิต> ปตท. สผ.

25 มกราคม พ.ศ. 2564

พีทีที แอลเอ็นจี ประสบความสำเร็จราบรื่นในการ

1st Reloading LNG ลงเรือ พร้อมกับการ

Unload LNG จากเรือ


ในช่วงว้นที่ 25-26 มกราคม พศ 2564

เรือ "SYMPHONIC BREEZE" ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น

ได้เดินทางเข้าเทียบท่า

MapTaPhut Terminal Berth 2

เพื่อดำเนินการ Reload LNG เข้าสู่เรือ

โดยถือเป็น

1st Commercial LNG Reloading Cargo ของประเทศไทย

ซึ่งการดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


ในช่วงคาบเกี่ยวกัน วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2564

พีทีที แอลเอ็นจี ได้มีการดำเนินการ Unloading LNG

จากเรือที่เข้ามาเทียบท่าของสถานีที่ Berth#1เครดิต > พีทีที แอลเอ็นจี


23 มกราคม พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG หนองแฟบ

ดำเนินการยกฝาถังก๊าซธรรมชาติเหลว (Roof Air Raising)


พีทีที แอลเอ็นจี ประสบความสำเร็จในการดำเนินการยกหลังคา

ถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว

ขนาดความจุ 250,000 ลูกบาศก์เมตร

แบบแรงดันลม ตามมาตรฐานสากล

จำนวน 1 ถัง ซึ่งเป็น

ถังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เครดิต > พีทีที แอลเอ็นจี


22 มกราคม พ.ศ. 2564


เชลล์ ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

มอบเงิน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย

เพื่อบรรเทาทุกข์และคลายความเดือดร้อน


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย 

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ

มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย

โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (กลาง)

เป็นผู้รับมอบ ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ความเดือดร้อน

ของประชาชนผู้กำลังประสบอุทกภัยในภาคใต้ในขณะนี้

และต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน

อ่านรายละเอียด


เครดิต > เชลล์แห่งประเทศไทย 19 มกราคม พ.ศ. 2564


สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2563 และแนวโน้มปี 2564สถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิงในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 11.5 โดยการใช้


น้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 2.6

จากการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง

จากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงต้นปี

ประกอบกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในช่วงปลายปี

รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ส่งผลให้การใช้รถเพื่อเดินทางลดลง 


การใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลงร้อยละ 1.2

จากมาตรการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

และลดการเดินทางข้ามจังหวัด


การใช้น้ำมันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 61.8

เนื่องจากมาตรการระงับการบินจากต่างประเทศ

และลดการบินในประเทศ


การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศไทย ปี 2563

ลดลงในทุกภาคเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ภาคขนส่ง

ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ

โดยคาดว่าการปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน

อยู่ที่ระดับ 222.8 ล้านตัน CO2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.1


อ่านรายละเอียด


เครดิต > สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน eppo


18 มกราคม พ.ศ. 2564


เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

สนับสนุนโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

อ่านรายละเอียด


เครดิต > เอสโซ่ (ประเทศไทย)


1 มกราคม พ.ศ. 2564


ราคาขายปลีกน้ำมันรายวัน..คลิ๊กที่นี่

ราคาขายปลีกมาตรฐาน

ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

( หน่วย : บาท/ลิตร ) 

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน


1 มกราคม พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ทุกคนทุกครอบครัว

SDG Goal 1 No Poverty

>>รายละเอียด การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs)

เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดทำขึ้นโดย

องค์กรสหประชาชาติ 

เป็นเป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน


SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573

ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก

Link to Leading chemical news websites 

chemanager-online

chemical engineering

chemicalprocessing

chemistryworld

chemweek

chemeurope

ICIS

refiningandpetrochemicalsme

PLATTS

spechemonline

Worldofchemicals

WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI

CREDITS :

WEBSITES OF LEADING CHEMICAL,

PETROCHEMICAL, OIL AND GAS COMPANIES

and

WWW.SET.OR.TH,

WWW.BOI.GO.TH


and other leading organizations


WWW.CHEMWINFO.COM  BY KHUN PHICHAI  

โดย ปตท. พร้อมเดินหน้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า  ด้วยการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (“LNG”) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5  ทั้งยังมีการลงทุนผ่านบริษัท ที่ ปตท. ถือหุ้น 100% อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

Tags : ข่าว บริษัท น้ำมัน และ ก๊าซ  ข่าว  ปตท.  สผ.  ปตท.  เชลล์  ประเทศไทย  เอสโซ่  พีทีจี  เอ็นเนอร์ยี  ปี  2564  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view