http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท22/09/2021
ผู้เข้าชม3,597,042
เปิดเพจ4,404,988
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญกำไรสุทธิ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ_สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งผลการดำเนินงำนประจำไตรมำส 1 ปี 2560_โดย เคมวินโฟ_by chemwinfo

กำไรสุทธิ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ_สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งผลการดำเนินงำนประจำไตรมำส 1 ปี 2560_โดย เคมวินโฟ_by chemwinfo

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เกี่ยวกับบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่งจำกัด (มหาชน)


รายละเอียด, DETAILS


ใน Q1/60 SPRC มีปริมาณน้ามันดิบที่นำเข้ากลั่น 158.6 พันบาร์เรลต่อวัน

คิดเป็น 96.1% ของกำลังการกลั่น ลดลง 4.7 พันบาร์เรลต่อวัน

จาก Q4/59 เนื่องมาจากการข้อจำกัดของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ


มีรายได้รวม 1,276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(44,880ล้าน บาท)

ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก Q4/59 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แต่ได้ถูกกหักกลบ

บางส่วนจากปริมาณการขายที่น้อยลงเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงข้างต้น


EBITDA ในงวด Q1/60 ใกลเ้คียงกับ EBITDA ใน Q4/59

โดยที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2,810ล้านบาท) ใน Q4/59

เป็น 82ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,909 ล้านบาท) ใน Q1/60

การเพิ่มขึ้นของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Q1/60

มีมากกว่าค่าการกลั่นทางบัญชีที่ลดลง ทำให้มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น

อยา่งไรก็ตาม ถ้าไม่รวมกำไรจากสต๊อกน้ามัน ค่าการกลั่นตลาดของSPRC

ยังคงแข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้นจาก7.53 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล

เป็น 7.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงสนับสนน

จากอุปสงค์ในประเทศและแถบเอเซียที่ยังดีอยู่โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน


เปรียบเทียบ Q1/60 กับ Q1/59 ปริมาณน้ามันดิบที่นำเข้ากลั่น ใน Q1/60

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการลดกำลังการผลิต

ของหน่วยกลั่นน้ามันดิบ ถึงแม้ว่าการผลิตลดลง

รายได้ใน Q1/60 เพิ่มขึ้น 343ล้านดอลลาร์สหรัฐ(11,472 ล้านบาท)

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

รวมถึง EBITDA และกำไรสุทธิใน Q1/60 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก

ค่าการกลั่นทางบญัชีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รวมถึงกำไรจากสต๊อคน้ามัน

จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ในขณะที่มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันใน

Q1/59 ถ้าไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากสต๊อกน้ามัน

ค่าการกลั่นตลาดของ SPRC ใน Q1/60 เท่ากับ 7.98ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ซึ่งลดลง เล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

การแข็งค่าของเงินบาทใน Q1/60 ยังส่งผลให้

บริษัท มีกำไรสุทธิใน Q1/60 เพิ่มขึ้นด้วย


อ่านข่าวเพิ่มเติม


อ่านการนำเสนอ opportunity day SOURCE : WWW.SET.OR.TH
WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : กำไรสุทธิ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ_สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งผลการดำเนินงำนประจำไตรมำส 1 ปี 2560_โดย เคมวินโฟ_by chemwinfo

view

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา  โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view