http://www.chemwinfo.com

HOME

ข่าว NEWS

รายชื่อบริษัทขายเคมี CHEMICAL SELLERS

ซื้อเคมี CHEMICAL BUYERS

ทำดี CSR

CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2012
อัพเดท26/09/2021
ผู้เข้าชม3,614,435
เปิดเพจ4,424,437
สินค้าทั้งหมด12

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซของไทย News Released from THAI chemical and petrochemical companies

ข่าวบริษัทสี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว News Released from Paints,Inks and Coatings Companies

ข่าวบริษัทเคมี ปิโตรเคมี ทั่วโลก News Released from chemical and petrochemical companies WORLDWIDE

ข่าวบริษัท ก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ซีเอ็นจี น้ำมัน แก๊ส News Released from LNG, OIL and GAS companies

ข่าวบริษัทเคมีจากชีวภาพ และ ไบโอพลาสติก News Released from Bio-based Chemicals and BioPlastics companies

ข่าวบริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพ News Released from Biofuels, BioGas, Green fuels companies

ข่าวบริษัทจำหน่ายสารเคมี ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี News Released from Chemical Distributors companies

ข่าวไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ฟิวล์เซลล์ Hydrogen and Fuel Cell

ข่าวพลังงานหมุนเวียนและระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy and Energy Storage Systems

ข่าวโรงไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Power generation,Electricity distribution,EV stations

ขายหัวน้ำหอม ขายน้ำหอม Sell Fragrances

ขายสารเคมี Sell Chemicals

ขายสารเคมีอาหาร Sell Food Additives

ขายสารเคมียางและยางสังเคราะห์ Sell Rubber Chemicals & Synthetic Rubbers

ขายวัสดุยาแนวรอยต่อ อะคริลิก ซิลิโคน พียู ซีลแล้นท์ Sealants Acrylic Silicones Polyurethanes

ขายโซลเว้นท์ ขายสารทำละลาย Sell Solvents

ขายก๊าซอุตสาหกรรม Sell Industrial Gases

ขายปั๊ม วาล์ว ท่อ Sell Pumps Valves Tubes Pipes

ขายบรรจุภัณฑ์ Packagings

บริษัทขนส่งสารเคมี และบริษัทโลจิสติกส์ Transportation & Logistics

ขายอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety & Protective Equipments

งาน ( โรงงาน ผลิต คิวซี) Classified Plant/Production/QC Jobs

งาน (ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์) Classified Supply Chain, Logistics, Shipping, Import & Export

งาน (ขาย/ตลาด) Classified Sales/Marketing Jobs

ประกันภัย Insurances

ผลงานอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยที่ใช้ได้จริง (From Research to Market)

สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ INGREDIENTS_FORMULA

มั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวย อิสระภาพทางการเงิน

ข่าวทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน งานทำบุญประจำปี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระ หล่อพระ สร้างเจดีย์ ปฎิบัติธรรม มูลนิธิ งานกาชาด สร้างโรงพยาบาล

ทรงพระเจริญผลประกอบการปี 2560 กลุ่มไทยออยล์ มีกำไรสุทธิ 24,856 ล้านบาท หรือ 12.18 บาทต่อหุุ้น เพิ่มขึ้น 3,634 ล้านบาทจากปี 2559 โดย เคมวินโฟ

ผลประกอบการปี 2560 กลุ่มไทยออยล์ มีกำไรสุทธิ 24,856 ล้านบาท หรือ 12.18 บาทต่อหุุ้น เพิ่มขึ้น 3,634 ล้านบาทจากปี 2559 โดย เคมวินโฟ

15 กุมภาพันธ์ 2561


เกี่ยวกับ กลุ่มไทยออยล์

รายละเอียด


ในปี 2560 กลุ่มไทยออยล์ มีกำไรสุทธิ 24,856 ล้านบาท หรือ

12.18 บาทต่อหุุ้น เพิ่มขึ้น 3,634 ล้านบาทจากปี 2559


ในปี 2560 กลุ่มไทยออยล์สามารถบรรลุการดําเนินการ

ตามโครงการ Profitability Improvement คิดเป็นจํานวนทั้งสิ้น 5,505 ลานบาท

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

(1) การบริหารจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบและวางแผนพาณิชย์

     (Supply and Marketing Management)

(2) การบริหารจัดการด้านการผลิต (Hydrocarbon Management)

(3) โครงการ Transcendence และ

(4) การบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย (Orchestra Project)


กลุ่มไทยออยล์มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ 5,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,234 ล้านบาท 

ตามผลกําไรก่อน ภาษีที่เพิ่มขึ้นและโรงกลั่นไทยออยล์ใช์ สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากโครงการปรับปรุงเพ่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมดลงและ

ผลขาดทุนสุทธิยกมาหมดลง 


กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 337,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,649 ล้านบาท มีผลจาก

ราคาขายผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบและปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตของกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มไทยออยล์มกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม

ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน 9.1 เหรยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

เพิ่มขึ้น 1.6 เหรยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลจาก ส่วนต่างราคาน้ํามันสำเร็จรูป

ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาและ Crude Premium ที่ปรับลดลง 


ด้านตลาดสารอะโรเมติกส์ได์ร้บแรงหนุนจากตลาดสารเบนซีนที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานที่ตึงตัวหลังจากโรงผลิตสารเบนซีนรายใหญ่ในสหรัฐฯปิดซ่อมบำารุง

อย่างกระทันหันตั้งแต่ปลายปี 2559


ขณะที่ตลาดสารพาราไซลีนมีแรงกดดันจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศอินเดีย


ด้านตลาดสารตั้งตั้นสำหรับ ผลิตภัณฑ์สารทําความสะอาด ส่วนต่างราคาสาร LAB

กับสารตั้งต้นยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นผลจากอุปสงค์ของประเทศอินเดียที่ชะลอตัวลง 


ด้านตลาดน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตามแรงหนุนจากอุปทานที่ลดลง

เนื่องจากโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหลายแห่งในภูมิภาคปิดซ่อมบํารุง ตามแผน


ด้านตลาดยางมะตอยปรับตัวดีขึ้นเช่นกันเนื่องจากอุปทานในภูมิภาคปรับลดลง

จากการปิดซ่อมบํารุงของโรงกลั่นน้ำมันในไทยและสิงคโปร์ ในช่วงครึ่งแรกของปีอีกทั้งผู้ผลิตบางรายได้เพิ่มการผลิตน้ำมันเตาแทนการผลิตยางมะตอย

หลังจากราคาน้ำมนเตาปรับตัวสูงขึ้น


ราคาน้ำมันดิบดูไบที่สูงขึ้น 9.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากสิ้นปี 2559

ทําให้มีผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันจำนวน 3,343 ลานบาท

เมื่อรวมผลขาดทุนจากอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงสุทธิ 133 ล้านบาท

ส่งผลใหกลุ่มไทยออยล์มี EBITDA 36,925 ลานบาท เพิมขึ้น 4,250 ลานบาท


โดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,736 ล้านบาท

จากค่าเงนบาทที่แข็งค่าขึ้น 3.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จาก ณ สิ้นปิ  2559


ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนส่งทางเรือและ

ภาวะชะลอตัวของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ส่งผลให้ค่าขนส่งลดลง

และเรือบางลำจอดรอรับงาน ทําให้การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ของ TM จำนวน 547 ล้านบาท


อยางไรก็ดีการเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชยของ LABIX และ TOP SPP

ตั้งแต่ ปี 2559 มีส่วนเพิ่มผลกำไรให้กับกลุ่มไทยออยล์อย่างต่อเนื่องตลอด

่ท้ังปี 2560 เช่นเดียวกันกับธุรกิจผลิตเอทานอลที่มีอัตรากำไรขั้นต้นปรับสูงขึ้น

เป็นอย่างมากจากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคาวัตถุดิบปรับลดลง


อ่านข่าวเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดการนำเสนอทั้งหมดSource : www.set.or.th

             www.thaioilgroup.com


WWW.CHEMWINFO.COM BY KHUN PHICHAI

Tags : ผล ประกอบการ ปี  2560  กลุ่ม ไทยออยล์  มี กำไร สุทธิ  24856  ล้าน บาท  หรือ  12.18  บาท ต่อ หุุ้น  เพิ่มขึ้น  3634  ล้าน บาท จาก ปี  2559  โดย  เคมวินโฟ

view

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-1625-1625
พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

พื้นที่โฆษณา โทร. 08-3199-2888

Ads R10, Xanthan gum boxes Lucky Star 2018

view